Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská 58/maj/2013 18.10.2017 Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5716/3 Božena Jansová, Marián Kulich, Libor Kulich    
Detail Objednávka vyšlá 2017176 18.10.2017 Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/šp/2017 17.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Stará Turá 3400526  189,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017173 16.10.2017 Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). Drevoexpres,s.r.o. 43857213  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017174 16.10.2017 Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. Drevoexpres,s.r.o. 43857213  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 BD 16.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 Medňanská Anna   392,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001063431 13.10.2017 Poštové služby za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  539,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117025330 13.10.2017 Hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  111,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001059118 13.10.2017 Spracovanie PPP U september Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100989860 13.10.2017 Telefónne hovory za september Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  118,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017170 13.10.2017 Servis a oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  571,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017171 13.10.2017 Oprava vozidla Roomster NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  620,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/kult/2017 12.10.2017 Výroba TV vysielania - október 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017167 11.10.2017 autobusová preprava Voľby VÚC 2017 Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117023328 11.10.2017 internet- ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 Z 11.10.2017 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2 390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017169 11.10.2017 Kalendáre na rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  75,00 EUR