Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20171051 7.11.2017 väzba materiálov MsZ T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182017 7.11.2017 seminár Účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2017 Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00312002 7.11.2017 seminár k novele zákona o sociálnych službách Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/kult/2017 7.11.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  416,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 65/kult/2017 7.11.2017 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  87,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170438 (121113949) 7.11.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2017 do 31.12.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170439 (20170259) 7.11.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017186 6.11.2017 Výroba vizitiek - Ing. Anna Halinárová T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  14,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170429 6.11.2017 Telefónne hovory za október Orange Slovensko a.s. 35697270  269,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017187 6.11.2017 Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170015 6.11.2017 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - rok 2017 Ministerstvo vnútra SR 00151866  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272017 6.11.2017 seminár k zákonu o hazardných hrách Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/maj/2017 6.11.2017 Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 6403 Jana Krnáčová    
Detail Objednávka vyšlá 2017194 6.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017185 3.11.2017 zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware JKC, s.r.o. 44310595  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100927691 3.11.2017 pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171206 3.11.2017 kalendáre na rok 2018 T štúdio s.r.o. 34120866  7,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385/10zos 3.11.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171002 3.11.2017 projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700432 3.11.2017 Občasná obsluha kotla ZOS 10/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR