Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 92018 14.2.2018 seminár "Aktuálna novela zák. o obecnom zriadení" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia-RVC 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62018 14.2.2018 seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15022018 14.2.2018 seminár "Novela zákona o sociálnych službách" PROEKO s.r.o. 35900831  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52018 14.2.2018 seminár "Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60180516 (0011001428) 13.2.2018 Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180026 13.2.2018 oprava elektroinštalácie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  10,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180027 13.2.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 511800549 13.2.2018 internet 2/18 - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180048 13.2.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180034 13.2.2018 stravovanie klienti - ZOS Z J SK s.r.o. 50040235  1 516,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180029 13.2.2018 Elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180042 13.2.2018 Hovory za január Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180044 13.2.2018 Spracovanie PPP U za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5110043 13.2.2018 Hovory za január BENESTRA, s.r.o. 46303502  120,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180045 13.2.2018 Autobusové spojenie za január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180030 13.2.2018 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180047 (37800893) 12.2.2018 Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  64,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/maj/2018 12.2.2018 Darovanie nehnuteľnosti Ing. Richard Bunčiak    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva o poskytnutí služby 9.2.2018 vypracovanie žiadosti o NFP Kompostáreň EMNIA s.r.o. 44 988 974  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318009940 9.2.2018 Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR