Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 41180001 19.1.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  140,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180002 19.1.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180016 (FA 0100008) 18.1.2018 Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170577 18.1.2018 Inkaso - poštové služby za december Slovenská pošta,a.s., 36631124  940,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170579 18.1.2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  116,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170580 18.1.2018 Spotreba elektriny za december SPP, a. s. 35815256  348,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018-výst. 17.1.2018 Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4 250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201811 17.1.2018 konferencia Komunitné plánovanie SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien 31816398  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180015 (182801) 17.1.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/maj/2018 17.1.2018 Zriadenie záložného práva na BD 306 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 BD 17.1.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 Bohovicová Marcela   655,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180012/180110312 16.1.2018 kancelárske potreby TRIPSY, s.r.o. 36276464  85,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018005 15.1.2018 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  381,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 22018 15.1.2018 seminár ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018006 15.1.2018 Napäťový adaptér k diskovému pole WD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  40,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 15 NP 15.1.2018 Úprava výšky nájomného na rok 2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  76 080,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 TH 15.1.2018 Úprava výšky nájomného na rok 2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21 450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018007 15.1.2018 Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  51,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 16 15.1.2018 Úprava výšky nájomného pre rok 2018 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180007 12.1.2018 Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR