Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 201716 7.9.2017 Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká PROTES-ASE 30027047  1 590,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201717 7.9.2017 Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď PROTES-ASE 30027047  1 590,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170352 (121113949) 7.9.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2017 do 31.10.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170354 (36701759) 7.9.2017 Nájomné za 8/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170353 (36701808) 7.9.2017 Kópie za obdobie 8/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  254,62 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100140 7.9.2017 Úhrada za dopravu do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/8/2017 6.9.2017 maľovanie izby ZOS Ladislav Kubiš 33443114  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 zos 6.9.2017 MT ZOS 8/17 Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 6.9.2017 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017142 6.9.2017 Vstupenky pre denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď na Galavečer. Dom kultúry Javorina 36130125  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/kult/2017 6.9.2017 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 - Mestské oslavy SNP TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/kult/2017 5.9.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170344 5.9.2017 Telefónne hovory august 2017 Orange Slovensko a.s. 35697270  381,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 132017 4.9.2017 seminár Rozpočtové pravidlá v praxi Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017027 4.9.2017 Geodetický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 36/maj/2017 30.8.2017 Vecné bremeno na pozemku parc. 4006/4 a parc. č. 4025/24 PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Faktúra došlá 2017167 30.8.2017 Výstroj výzbroj pre DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 895,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017168 30.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 008,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017145 30.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017146 30.8.2017 Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 471,80 EUR