Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1601600867 31.5.2016 Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici Rotex 36322229  432,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/kult/2016 4.2.2016 Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá Euroko, spol. s r.o. 36591688  160,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9795960748 17.5.2017 Pevná linka Zos 4/17 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012046 3.4.2012 Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... SLOVTRADING Viničné, s.r.o. 36283231  0,00  
Detail Faktúra došlá 4111004541 28.4.2011 Internet mesačný poplatok 3/11 - ZOS Stará Turá GTS Slovakia, a.s. 35795662  12,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016087 17.5.2016 Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012034 6.3.2012 preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR Lesotur s.r.o. 36715191  110,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015084 7.5.2015 Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2013 18.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... Silvia Ligová Závodská   1 120,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015190 20.10.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" PROTES-ASE 30027047  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743 648,29 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1603029400 27.7.2016 1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011 18.1.2011 1. splátka za spracovanie zmeny územného plánu mesta Stará Turá Jaroslav Coplák - ECOPLÁN 43139817  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá N1-ST/2011 19.8.2011 1.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá Ecocities, s.r.o. 36860689  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160227 23.2.2016 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria RoyaldoM,s.r.o. 2022746154  489,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170105/002608 31.3.2017 2 ks overovačky bankoviek Banknote Kft.   189,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 18.4.2011 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... BA-MA, s.r.o. 36721395  5 357,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 3.2.2011 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  24 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 11.5.2017 29 ks telefóny Orange Slovensko a.s. 35697270  119,50 EUR