Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2 390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017176 18.10.2017 Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171002 3.11.2017 projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 55/maj/2011 26.8.2011 Nájom pozemku parc. č. 559 Artois, s.r.o. 35970278  553,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 75/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Faktúra došlá 20170524 4.5.2017 Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 6.3.2012 konferencia APUMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 4.10.2012 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 3.10.2013 konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 21.9.2015 Odborná konferencia APÚMS SR Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 16.3.2017 snem APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120020 10.10.2017 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012144 13.11.2012 Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  5 414,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 120953 3.12.2012 dodávka a montáž KLM zariadenia ASSA SR s.r.o. 36 564 966  5 414,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013112 8.10.2013 Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130763 29.10.2013 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  363,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014209 9.10.2014 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140494 (140774) 11.11.2014 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  442,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015090 13.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450,00 EUR