Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2014 16.4.2014 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Černíková   447,12 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/2016 1.12.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 Andrea Černíková   629,76 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2016 4.11.2016 Zrušenie vecného bremena Andrea Kovaliková    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Michalcová   395,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 1.4.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Ostrovská   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/maj/2014 17.10.2014 Dar nehnuteľností Andrea Žemlová a Elena Žemlová    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Aneta Magálová   420,48 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 113/maj/2015 4.12.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Besedičová    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2016 9.2.2016 Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 16850/14-17 Anna Biesová   212,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/12/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Anna Bušová    
Detail Faktúra došlá 2013072 26.7.2013 Výroba brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Anna Durcová - ADUR 36961469  1 056,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.1.2016 Zmluva o zabezpečení stravovania - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042   
Detail Faktúra došlá 20160001 12.2.2016 Strava klienti ZOS 1/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 945,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160008 10.3.2016 Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1 840,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160012 14.4.2016 Strava klienti ZOS 3/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 947,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1 475,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160021 14.6.2016 Strava pre klientov ZOS 5/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 979,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160027 13.7.2016 Stravné ZOS 6/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1 912,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Anna Hluchá    
Detail Objednávka vyšlá 2014028 13.2.2014 kancelárske potreby ( zvýrazňovač, fixa, papier do tlačiarne, ceruzky, obal, obálka,... Anna Kučerová- Kama 30035988  80,00 EUR