Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 012013 25.6.2013 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013184 3.12.2013 Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   2 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/kult/2014 1.4.2014 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva akad. sochár Milan MARCIŇA   8 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2662015 10.6.2015 školenie ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností Akadémia Komenského, o.z. 42139716  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2906 3.7.2012 seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava 00441074  41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/ext/2017 (Z201717988_Z) 25.4.2017 Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  10 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170156 15.5.2017 Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  10 398,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2015 12.8.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Alena Drobná   556,56 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2014 24.3.2014 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 11316/3 Alena Valentová   900,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19/maj/2017 3.5.2017 Zriadenie vecného bremena Alexander Kopecký    
Detail Objednávka vyšlá 2016218 11.11.2016 Vrecia na separovaný odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 705,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601645 1.12.2016 Vrecia na separovaný zber Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 705,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016258 19.12.2016 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  966,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601794 29.12.2016 Vrecia 120l Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  966,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017210 23.11.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 211,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1702001 8.12.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 211,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600011 21.6.2016 Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia An Dante, s.r.o. 36296643  646,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013169 21.11.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41001602 12.12.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016099 26.5.2016 Dodávka a montáž podlahy Gerflor anDante s.r.o. 36 296 643  612,00 EUR