Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 004289385 9.6.2015 Mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 30.10.2015 mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 00513 11.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 134,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0051701186 14.8.2017 Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 00613 19.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1476 a 1500 v k.ú. Stará Turá lokalita... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 494,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00713 19.3.2013 Geometrický plán na určenie vlastníctva par.č. 5716/3,4, 5769/2, 5773/3,4 v k.ú. Stará Turá... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  297,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00714 21.7.2014 Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  317,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 008 12.10.2015 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej Milan Sadloň 175 656 77  8 770,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 00811 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009 13.11.2015 rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď Milan Sadloň 175 656 77  8 798,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2016 21.6.2016 Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  392,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 00911 3.5.2011 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 237,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/01/2014 30.1.2014 Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá Gažovič Peter 33442151  489,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11 15.12.2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 537 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na... Mgr. Peter Nemček - RegioSat 32720220  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 10.8.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 3.12.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 21.3.2011 Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... EMOP - Vladimír Juriga 335 229 61  18 345,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2013 12.6.2013 Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS 36127094  188,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 ŠKOL 25.9.2015 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Tesco 42184126  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2018-výst. 17.1.2018 Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... ELHVAC, s.r.o. 48271101  4 250,00 EUR