Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 27.9.2016 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 14 15.1.2016 Výška nájomného pre rok 2016 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 30.12.2013 Zmena úhrady za BD STINEX, s.r.o. 36295370  13 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 5.5.2016 Prenájom pozemku parc. č. 458/1 STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 2.3.2016 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 9.3.2016 Zmena termínu plnenia Jozef Pilek    
Detail Faktúra došlá 00 18.10.2013 Sptacovanie PPU za september Slovenská pošta, a. s. 36631124  8,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004 28.9.2012 Orange -ZOS 9/12 Orange Slovensko 35697270  14,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428/9385 1.10.2014 mobilný telefón 9/14- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428385 6.12.2016 MT- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  33,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.5.2012 Telefóny - apríl 2012 -Orange Orange Slovensko 35697270  482,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 1.6.2012 Telefóny Orange za máj 2012 Orange Slovensko 35697270  500,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 28.6.2012 Telefóny 6/2012 Orange Slovensko 35697270  500,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 31.7.2012 Telefóny júl 2012 - Orange Orange Slovensko 35697270  518,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 5.9.2012 Orange - ZOS 8/12 Orange Slovensko 35697270  21,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 1.10.2012 Telefóny september 2012 Orange Slovensko 35697270  584,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 5.11.2012 Telefónne hovory za október Orange Slovensko 35697270  594,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.12.2012 Telefóny - november Orange Slovensko a.s. 35697270  561,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.1.2013 Telefóny - december Orange Slovensko a.s. 35697270  552,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.1.2013 Telefóny za január 2013 Orange Slovensko a.s. 35697270  531,66 EUR