Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Ing. Jozef Pilek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.2.2016 Zmena termínu plnenia Miroslav Uhlík    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.2.2016 Zmena termínu plnenia Jaroslav Uhlík    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 30.6.2017 Rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku parc. č. 5/29 Dušan Babrnák 17 663 172  269,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 15 16.12.2016 Doplnenie pozemkov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve č. 29/ 1.3.2017 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 8.3.2016 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Faktúra došlá 2012089 15.3.2012 Preprava volebných komisií Technické služby m.p.o. 35602210  121,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 20.9.2017 Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 Vladimír Černák 34549714  9 034,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017027 4.9.2017 Geodetický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 8.3.2016 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 29.4.2016 Zmena práv a povinností zmluvných strán STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 27.9.2016 Zriadenie vecného bremena Anna Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 14 15.1.2016 Výška nájomného pre rok 2016 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 30.12.2013 Zmena úhrady za BD STINEX, s.r.o. 36295370  13 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 5.5.2016 Prenájom pozemku parc. č. 458/1 STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 2.3.2016 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 9.3.2016 Zmena termínu plnenia Jozef Pilek