Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.7.2015 Zmena termínu plnenia Ing. Jozef Pilek    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.2.2016 Zmena termínu plnenia Miroslav Uhlík    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.2.2016 Zmena termínu plnenia Jaroslav Uhlík    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 30.6.2017 Rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku parc. č. 5/29 Dušan Babrnák 17 663 172  269,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 15 16.12.2016 Doplnenie pozemkov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve č. 29/ 1.3.2017 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 8.3.2016 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Faktúra došlá 2012089 15.3.2012 Preprava volebných komisií Technické služby m.p.o. 35602210  121,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 20.9.2017 Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 Vladimír Černák 34549714  9 034,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017018 19.12.2017 Oprava pódia na Námestí slobody Drevoexpres,s.r.o. 43857213  3 588,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017027 4.9.2017 Geodetický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017032 2.11.2017 Geodetické práce - polohopis a výškopis v k. ú. Stará Turá na ulici Gen. M. R. Štefánika Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017033 14.11.2017 Geodetické práce - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017039 19.12.2017 Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 536/18,20-34, okolo BD 365 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  517,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017040 19.12.2017 Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 522/1-5, 522/7-14, 527/2-4 a zameranie cesty,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017041 19.12.2017 Geodetické práce - polohopis a výškopis za BD 130 a 131 na Hurbanovej ul. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 8.3.2016 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 29.4.2016 Zmena práv a povinností zmluvných strán STINEX, s.r.o. 36 295 370