Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FV1800134 19.4.2018 Spotreba vody v Dennom centre seniorov za obdobie 1-3/2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 BD 19.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Žitná Gabriela   398,16 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽÚ/60183248 (2018129) 19.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2018 BD 18.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Gregorová Michaela   398,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2018 BD 18.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Ružičková Radka   203,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 201804 17.4.2018 Projektová dokumentácia pre búracie povolenie lark.ing.s.r.o. 47 331 470  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 521/18 17.4.2018 Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  260,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018051 17.4.2018 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  6 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180115 17.4.2018 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180130 17.4.2018 Poštové služby za marec Slovenská pošta,a.s., 36631124  591,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 BD 17.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Radena Roman   398,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018046 16.4.2018 Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... VH-H, s. r. o. 44645635  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/160 16.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SPP-D-1/2018 16.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Detské ihrisko v miestnej časti Papraď Nadácia SPP 31818625  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 BD 16.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Andelová Jana   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2018 BD 16.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/50 Jansová Miroslava   380,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2018 BD 16.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/52 Štefíková Veronika   556,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018052 16.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018049 13.4.2018 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  58,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180123 13.4.2018 Internet za 5/2018 v Dennom centre seniorov. BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR