Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 3017071334 22.8.2017 Spotreba elektriny za júl 2017 SPP, a. s. 35815256  79,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017071328 22.8.2017 Spotreba elektriny za júl 2017 SPP, a. s. 35815256  178,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017133 21.8.2017 Jedálne kupóny na mesiac september 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 131,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017132 17.8.2017 Autobusový zájazd do Dunajskej Stredy Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Hargaš Bohuslav 33443025  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/kult/2017 17.8.2017 Výroba TV vysielania - august 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210170314 17.8.2017 Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu AUTOŠTÝL a.s. 36325074  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017131 16.8.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 192017 15.8.2017 seminár o hlásení pobytu občanov Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90001046407 14.8.2017 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  508,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001044123 14.8.2017 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 6798962337 14.8.2017 Telef. hovory za júl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  113,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117018388 14.8.2017 Telefónne hovory za júl BENESTRA, s.r.o. 46303502  76,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017128 14.8.2017 Dotácia pre DHZM D.Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 471,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017129 14.8.2017 Dotácia pre DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117018387 11.8.2017 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2798905408 11.8.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/maj/2017 11.8.2017 Parkovisko, prípojka vody a kanalizácie k BD Hlubockého 306 STINEX, s.r.o. 36 295 370  16 062,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/maj/2017 10.8.2017 Zriadenie vecného bremeno na pozemku parc. č.2369/1 a 2482/2 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Objednávka vyšlá 2017124 9.8.2017 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 o 14.45 hod. TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017125 9.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  150,00 EUR