Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 201706017 22.6.2017 Faktúra za súpisné a orientačné čísla Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M. - Smaltovňa 22706461  43,56 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 22.6.2017 Kúpa nehnuteľností Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž.   49,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/ext/2017 22.6.2017 Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia MP Profit PB s.r.o. 50068849  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2017 22.6.2017 Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... MP Profit PB s.r.o. 50068849  1 080,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017108 22.6.2017 Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka JKC, s.r.o. 44310595  549,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/kult/2017 22.6.2017 Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... JUNONA, s. r. o. 36319589  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170241 (8150783) 22.6.2017 Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2017-10.09.2017) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0209000205 22.6.2017 Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie - dobrovoľní hasiči KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441  654,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017051340 20.6.2017 Elektrika za máj 2017 SPP, a. s. 35815256  237,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017051346 20.6.2017 Elektrická energia za máj - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  80,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017106 20.6.2017 Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  308,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/kult/2017 20.6.2017 Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok Victory sport, s.r.o. 35774282  106,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2679800389 20.6.2017 predplatné mesačníka Právo pre obce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  43,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 41/kult/2017 16.6.2017 Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ Elektrosped, a.s. 35765038  257,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 170339 15.6.2017 Jarmok 2017 - hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 17009 15.6.2017 Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  251,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2017 15.6.2017 Výroba TV vysielania - jún 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/kult/2017 15.6.2017 Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 Catering all in, s. r. o. 48228974  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 40/kult/2017 15.6.2017 Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... agaSSe, s.r.o. 35886218  266,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 90001028370 14.6.2017 Spracovanie PPP U za máj Slovenská pošta,a.s., 36631124  14,24 EUR