Spomienka

Spomienka na Bradle...
5.5.2008

Spomienka na Bradle...

Výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli účastníci regionálnej spomienkovej slávnosti v sobotu 3. mája na Mohyle Bradlo.


Spomienka na slobodnú jar
9.4.2008

Spomienka na slobodnú jar

Mesto Stará Turá si každoročne pripomína príchod slobodnej jari roku 1945 spomienkou na mieste večného odpočinku 36 padlých vojakov 4. rumunskej armády na mestskom cintoríne. Rumunská armáda v súčinnosti s vojskami Červenej armády v nedeľu 8. apríla 1945 oslobodila mesto Stará Turá a jej okolie, „vyčistila“ masív Bielych Karpát, kadiaľ ustupovala nemecká armáda do protektorátu.


Spomienka na tragédiu v Hlavine
4.3.2008

Spomienka na tragédiu v Hlavine

Začiatok marca roku 1945, teda niečo málo viac, ako jeden mesiac pred oslobodením nášho mesta (8. apríl), bol pre naše osady Hlavina a Nárcie tragický.


Desaťročná tradícia
6.11.2007

Desaťročná tradícia

Dni na rozhraní októbra a novembra patria spomienkam na tých, ktorí nás navždy opustili, cintoríny ožili úctou, krásou i spomienkami.