Samospráva

Školy, školské zariadenia

 • Centrum voľného času

  Centrum voľného času
  M. R. Štefánika 355, 916 01 Stará Turá
  032 776 3734
 • Materská škola

  Materská škola
  Ul. Hurbanova 142, 916 01 Stará Turá
  032 776 3292
 • Základná škola

  Základná škola
  Ul. Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá
  032 776 3639 (Hurbanova), 032 776 3022 (Komenského), 032 776 3639 (fax)
 • Základná umelecká škola

  Základná umelecká škola
  Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá
  032 776 3066 (tel.+fax)
Publikované: 24.5.2007