Školstvo

Študenti SOŠ Stará Turá víťazmi celoštátneho kola ZENIT v strojárstve aj elektronike
8.2.2011

Študenti SOŠ Stará Turá víťazmi celoštátneho kola ZENIT v strojárstve aj elektronike

V dňoch 27. až 29. 1. 2011 sa v Nových Zámkoch a Šuranoch konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike a programovaní (27. ročník) a strojárstve (12. ročník).


Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ
11.1.2011

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Základná škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/ 25 oznamuje,že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka bude v dňoch 2. a 3. februára 2011 (streda,štvrtok)
v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského od 13,00 do 16,30 hod.


 Do vynovených priestorov...
5.10.2010

Do vynovených priestorov...

V pondelok 4. 10. 2010 sa 309 žiakov prvého stupňa našej ZŠ vrátilo do vynovených tried. Štyri pavilóny so 14-imi triedami zásadne zmenili aj vonkajší vzhľad, ktorý je nielen pútavý, ale predovšetkým zaujímavý úsporami tepla a cirkuláciou vzduchu, ktorá v triedach vytvára optimálnu klímu.


Rekonštrukcia objektov  základnej  školy  v Starej Turej ukončená
24.9.2010

Rekonštrukcia objektov základnej školy v Starej Turej ukončená

Mesto Stará Turá ukončilo rekonštrukciu učebných priestorov v objektoch základnej školy na Ul. J. A. Komenského. Škola za začala stavať ako experimentálna pavilónová škola v roku 1959 , stavba bola ukončená v roku 1963.


60.výročie školského klubu detí
25.5.2010

60.výročie školského klubu detí

Dňa 20.5.2010 sa konala beseda pri príležitosti 60. výročia ŠKD (školský klub detí) v ZŠ na Hurbanovej ulici v Starej Turej s bývalými zamestnancami ŠKD .


Na farme
5.5.2010

Na farme

Dňa 4.5.2010 žiaci 3.A triedy boli na farme na Bukovci. Teta ošetrovateľka porozprávala o zvieratách, ktoré na farme chovajú.


Ku Dňu učiteľov
1.4.2010

Ku Dňu učiteľov

Sviatok všetkých pedagogických pracovníkov sa už tradične oslavuje 28. marca a je spätý s menom Jána Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou, ale aj názormi, zaradil medzi významné osobnosti svetových dejín. Bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším.


Medzinárodný deň žien
5.3.2010

Medzinárodný deň žien

Všetkým ženám, ktoré obklopujú nás, chceme 8.3. venovať krátky čas.


Mobíci v 3.A
20.11.2009

Mobíci v 3.A

Dva novembrové týždne vyučovanie deťom spestrili mobíci.


Exkurzia na MsÚ
6.11.2009

Exkurzia na MsÚ

3.A si prezrela Mestský úrad v Starej Turej, oboznámila sa so všetkým čo sa dá na úrade vybaviť, zistiť a to všetko v sprievode p. primátorky mesta Ing. Anny Halinárovej, ktorá nás zaviedla aj do svojho kráľovstva a do zasadačky.