Školstvo

Poďakovanie za poskytnutie finančnej podpory Kopaničiarskemu regiónu s miestnou akčnou skupinou v rámci Grantového programu "Podporujeme akčných"
28.9.2016

Poďakovanie za poskytnutie finančnej podpory Kopaničiarskemu regiónu s miestnou akčnou skupinou v rámci Grantového programu "Podporujeme akčných"

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Kopaničiarskemu regiónu a Rade rodičov pri ZUŠ Stará Turá, ktorí nám pomohli finančne zabezpečiť projekt na kúpu obuvi ku krojom pre členov FS Turanček.


ĽH Turanček - podporujeme rozvoj tradícií podjavorinského regiónu
29.6.2016

ĽH Turanček - podporujeme rozvoj tradícií podjavorinského regiónu

V dňoch od 3.6. – 5.6. 2016 sa uskutočnilo sústredenie ĽH Turanček zo ZUŠ Stará Turá v Polianke pod vedením MgA. Michala Stískala a Pavla Michalca.


Talent Trenčianskeho kraja 2016 z SOŠ Stará Turá
23.6.2016

Talent Trenčianskeho kraja 2016 z SOŠ Stará Turá

Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne (OÚ TN) zorganizoval 9. júna 2016 na Trenčianskom hrade XX. ročník slávnostného oceňovania "Talent Trenčianskeho kraja 2016". Ocenenie si prevzali žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín a stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.


Vynikajúci pedagóg TN kraja – Miriam Holotová zo ZŠ Stará Turá
25.4.2016

Vynikajúci pedagóg TN kraja – Miriam Holotová zo ZŠ Stará Turá

Pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s Okresným úradom (OÚ) Trenčín ocenili vo štvrtok 31. marca 2016 už po tretíkrát spoločne „Vynikajúceho pedagóga Trenčianskeho kraja 2016“.


Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará Turá
14.3.2016

Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará Turá

Dňa 9. marca 2016 bolo v SOŠ Stará Turá približne po roku opäť rušno. Po minuloročnom slávnostnom otvorení laboratória automatizácie a robotiky sponzorovanom spoločnosťami HELLA Kočovce a ABB Slovensko sa v tento deň uskutočnila prezentácia školy a prác žiakov pre zamestnávateľov, profesijné organizácie, predstaviteľov verejnej správy a základné školy.


ZENIT
18.2.2016

ZENIT

V dňoch 9. až 11. februára 2016 sa v Prešove uskutočnil 32. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike.


Zápis do MŠ a do 1. ročníka ZŠ posunutý
29.1.2016

Zápis do MŠ a do 1. ročníka ZŠ posunutý

Vláda Slovenskej republiky schválila, že do prvého ročníka základnej školy sa budú deti zapisovať nie od 15. januára do 15. februára, ale až počas apríla.


Memoriál Prof. Dušana Drienskeho
27.11.2015

Memoriál Prof. Dušana Drienskeho

V stredu 18. novembra 2015 sa v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom žiaci SOŠ Stará Turá zúčastnili Memoriálu Prof. Dušana Drienskeho, ktorý sa konal pod hlavičkou Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.


Začiatok školského roka v SOŠ Stará Turá
11.9.2015

Začiatok školského roka v SOŠ Stará Turá

Po letnom dvojmesačnom oddychu žiaci základných a stredných škôl zasadli opäť do školských lavíc. V stredu 2. 9. 2015 sa na nádvorí SOŠ Stará Turá po slovenskej hymne žiakom i pedagógom prihovoril riaditeľ školy Ing. Milan Duroška.


Učíme sa zážitkovo - Veľká noc
21.4.2015

Učíme sa zážitkovo - Veľká noc

Veľkonočný triedny trh spojený s ukážkou rôznych jarných zvykov pre mladších spolužiakov a návšteva Gazdovského dvora priblížili deťom zvyky a tradície Veľkej noci.