Menu

Pravidlá služby Otázky a odpovede, Ochrana osobných údajov

Pravidlá služby Otázky a odpovede

 • V súlade s doteraz uvedeným si mesto Stará Turá vyhradzuje právo neuverejniť mail s vulgárnym obsahom, anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy. 
 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa opakujú, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky. 
 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou. 
 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky alebo nevecné urážky voči tretím osobám, môžu byť redakčne krátené alebo ignorované. 
 • Prosíme, zvážte stanovenie otázky. Otázky smerujúce k iným subjektom musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Zakazuje sa predovšetkým: 

 • rasizmus a propaganda násilia, 
 • vyzývať na páchanie trestných činov, 
 • uvádzať linky na externé webové stránky, 
 • skrytá reklama, 
 • hrubé vyjadrovanie a urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám, 
 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Ochrana osobných údajov

Uvedením mena, priezviska, e-mailu a položením otázky dávam svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov za účelom nadviazania kontaktu, archivácie komunikácie a ich zobrazenia spolu s otázkou na webovej stránke mesta.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem  dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Mestský úrad Stará Turá,Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, mail: msu@staratura.sk. Prevádzkovateľ webu vyhlasuje, že v súlade s ustanovením  § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedený účely a v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.