Samospráva

Oznamy

Názov Dátum
Nový grafikon na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Velká nad Veličkou (ČR) 11.12.2017
Možnosti štúdia v SOŠ Stará Turá 11.12.2017
Kalendár podujatí december 2017 (Turistické informačné centrum Myjava) 04.12.2017
Matričné okienko - rok 2017 21.11.2017
Výzva ZSE, a. s., pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení 15.11.2017
Kalendár zvozu triedeného odpadu rok 2017 28.03.2017
Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 23.3.2017 - Papraď, Drgoňova Dolina, Durcova Dolina, Černochov Vrch 16.03.2017
Podujatia v roku 2017 v meste Stará Turá 30.01.2017
Zoznam voľných nebytových priestorov mesta Stará Turá v nájme spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 1.12.2016 02.12.2016
Manuál triedeného zberu 27.06.2016
Zaburinenie pozemkov – upozornenie 08.06.2016
Hasiči upozorňujú! 17.03.2016
Daňové priznania k dani z príjmov môžete odovzdať aj v St. Turej 14.03.2016
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 18.08.2015
Odporúčanie k odoberaniu vody z vodných tokov 18.08.2015
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení - Západoslovenská distribučná, a.s. 28.07.2015
Prevádzka pošty počas dovolenkového obdobia (6.7. – 14.8.2015) 06.07.2015
Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 24.06.2015
Dotazníky pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stará Turá na roky 2015 – 2022 13.05.2015
Oznam ÚPSVaR NMnV pre uchádzačov o zamestnanie 24.03.2015