Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Sisa - 9. apríl 2015
Dobrý deň, chcem sa opýtať na dopravné značenie ,,zákaz státia" na Ul.Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138, či dané značenie sa vzťahuje na zákaz státia na chodníku alebo na ceste nakoľko je dosť nejednoznačne umiestnené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
dňa 1.4.2015 zasadala Komisia MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu. Komisia odporučila dopracovať projekt dopravného značenia v tejto časti mesta a jeho odsúhlasenie OR PZ ODI Nové Mesto n/V a následne jeho realizáciu.
Organizačné oddelenie

Otázka od: milan - 7. apríl 2015
Dostal niekto povolenie na vyrub stromov v areáli Chirana v tomto roku 2015. Rubu sa tam krasne jedle a brezy.

Odpoveď: Dobrý deň,
V roku 2015 v areáli bývalej Chirany dostali povolenie na výrub drevín firmy M.O.C. a.s a MIPP SK s.r.o.
Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP

Otázka od: Pavol - 7. apríl 2015
Dobry den, kedy sa prosim bude konat jarmok? dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
Staroturiansky jarmok sa bude konať v dňoch 12. a 13.6.2015.
Lívia Boorová

Otázka od: Anna Trúsiková - 31. marec 2015
Na chodníku od križovatky Hurbanova ul. - oproti Poliklinka - smerom na Myjavu /Dubník/ chodia cyklisti po chodníku a nie po ceste. Vidia to pre seba ako bezpečnejšie. Je to však veľmi nepríjemné pre chodcov, keď sa musíte na chodníku vyhýbať cyklistom. Dá sa riešiť, aby chodník slúžil iba chodcom?

Odpoveď: Dobrý deň. Akceptujeme vaše obavy o vlastnú bezpečnosť a o bezpečnosť chodcov. Samozrejme situácia sa dá riešiť a rieši sa. Vami uvedená vec sa rieši v zmysle zákona o priestupkoch, ako priestupok v doprave. V praxi to znamená, že ak hliadka zistí vami popísané konanie (na základe vlastného zistenia, resp. na základe oznámenia...), vykoná úkony smerujúce k zisteniu totožnosti priestupcu a vykoná opatrenia, aby priestupca niesol zodpovednosť za svoje konanie, t.j. uloží sankciu (bloková pokuta, alebo pohovor...), resp. postúpi vec vecne príslušnému orgánu na doriešenie.
Ďakujeme za váš podnet. V blízkej dobe sa viac zameriame na predmetnú oblasť.
Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Otázka od: Ľubomír - 31. marec 2015
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kedy bude zverejnený návrh zmeny VZN č.8/2012 – Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení neskorších úprav, o ktorom bude rokovať príslušná komisia 1.4.2015 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského úradu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň
návrh VZN musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 23.4.2015, termín zverejnenia návrhu VZN bude dodržaný.
Lívia Boorová, pracovník pre komunikáciu

Otázka od: sudi45 - 23. marec 2015
Kto vypracoval takýto dokonalý cenzurovaný nezmysel?

Odpoveď: Pri príprave služby Otázky a odpovede sme sa nechali inšpirovať mestom Trenčín, ktoré takúto službu dlhodobejšie využíva. Občania majú možnosť pýtať sa na čokoľvek, čo ich v rámci samosprávy trápi. Na Vaše otázky sa budeme snažiť v čo najkratšom možnom čase odpovedať.

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |