Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Ľubica - 19. apríl 2018
Dobrý deň,bývame na Hurbanovej ulici 156,kde je chodník v dezolátnom stave,mohla by sa spraviť úprava chodníka,ale nie zaliatie dier,ďakujem Urbaničová

Odpoveď: Dobrý deň, pani Urbaničová,
všetky chodníky ktoré sa ešte nerekonštruovali zo zámkovej dlažby, sú dá sa povedať v zlom technickom stave, čo je zlé aj pre nás pri zimnej alebo letnej údržbe. Potešilo by nás, keby sa dalo zrekonštruovať čo najviac chodníkov a tiež ciest. Mesto Stará Turá vyčleňuje ročne 100 tis. eur na dané opravy ciest i chodníkov. Do týchto opráv a rekonštrukcií spadajú aj cesty v priľahlých častiach. Bohužiaľ, aj preto na chodníky ostávali menšie finančné prostriedky. Teraz to bude druhý rok, čo sa z rozpočtu vyčlenilo ďalších 150 tis. eur a teda aj rekonštrukcia chodníkov sa pohla rýchlejším tempom. Na tento rok sú vybrane úseky, ktoré boli schvaľované Komisiou výstavby, územného plánovania a dopravy najmä podľa frekvencie využitia, avšak chodník pri BD na Hurbanovej 156 tam nie je. Na túto časť je vypracovaný projekt rekonštrukcie vnutrobloku (cele územie vrátané chodníkov) a tak sme pripravený na prípadnú výzvu zo štrukturálnych fondov, čo by značne odľahčilo finančné zaťaženie pre mesto Stará Turá.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Michal - 19. apríl 2018
Tato otazka ma dve casti: 1. Obcan v otazke podo mnou sa spytoval na parkovisko pri PT na Jiraskovej ulici. Podla katastra sa nachadza na parcele 1050/1. Tato parcela patri mestu Stara Tura. Cize parkovisko si PT prenajima od mesta, alebo ako to chapat? 2. Sledovaval som prispevky obcanov aj v minulosti. A pokial sa nepreslo na tento "filtracny" system komunikacie, obcania sa ovela viac zapajali do diskusii o meste. Chcel by som vediet, ci, konkretne to bol napad, prebrat to podla vzoru mesta Trencin, kedze tento model je absolutne nestandartny a mesta, ktore takto komunikuju s obcanom, su vo velkej mensine. Za tymto rozhodnutim predsa musia byt konkretne mena. Dakujem Michal

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
pozemok na Jiráskovej ulici je v majetku mesta a bol prenajatý vlastníkovi PT, ktorý na ňom realizoval odstavnú plochu pre zákazníkov obchodu. Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, vzhľadom na rôznorodosť otázok a podnetov od občanov, na ktoré sa vyžaduje často i reakcia organizácií mesta, sa nám forma rubrík "Otázky a odpovede" a "Odkaz pre starostu" ukazuje oveľa efektívnejšie než akýkoľvek druh fóra, resp. nekonečné diskusie formou sociálnych sietí. Nezdieľame názor, že nami používaná forma komunikácie je neštandardná a menšinová, využívajú ju viaceré mestá a obce, vrátane už spomínaného krajského mesta Trenčín. Pripomíname Vám, tak ako v predchádzajúcej reakcií na podobný typ otázky, že každý občan má možnosť požiadať o odpoveď na svoju otázku priamo konkrétne oddelenie mestského úradu, keďže kontaktné údaje na jednotlivé oddelenia, príp. na hovorcu mesta sú verejne dostupné.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Jozef - 18. apríl 2018
Bývam na Hurbanovej ulici v bytovom dome č. 139. Chcel by som vedieť kedy budeme mať chdník zo zámkovej dlažby zo strany Hurbanovej ulice, tak ako má chodník spravený bytový dom nižšie č.136 ? Sme iní občania v tomto dome ? Teraz to vyzerá strašne. Ďakujem za občanov a za skorú zámkovú dlažbu.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Jozef
v danom priestore bola v minulom roku realizovaná líniová stavba „Rekonštrukcia plynovodov Stará Turá, Ul. Štúrova - Dibrovova, 2. sc - UO00633“, ktorú realizovala pre SPP distribúciu a. s. dodávateľská firma f. Compact – Gas, s. r. o. V podmienkach rozkopávkového povolenia bolo stanovené, že: „po ukončení realizácie rozkopávky je žiadateľ povinný dotknutú lokalitu uviesť do pôvodného stavu a stavu vyhovujúceho požiadavkám legislatívy platnej v oblasti odpadového hospodárstva a štátnej ochrany prírody a krajiny“. Ako povrchová úprava bol navrhnutý asfaltobetón v celej šírke chodníka. Pokládku plynovodov a zabetónovanie realizoval dodávateľ stavby koncom minulého roka, nebolo tak možné dokončiť spätnú úpravu chodníka, nakoľko v zimnom období sú obaľovacie súpravy mimo prevádzky. SPP distribúcia a. s. na rokovaní s mestom odmietla realizáciu spätnej úpravy rozkopávky, teda chodníka, zo zámkovej dlažby. Ponúkli mestu, aby zrealizovalo uloženie zámkovej dlažby prostredníctvom Technických služieb s príspevkom SPP distribúcia a. s., cca 2000 €. Finančné náklady mesta na realizáciu chodníka s touto úpravou boli vyčíslené na cca 15 000 €, ktoré však už v rozpočte mesta neboli zahrnuté. Navyše mesto by tak prebralo zodpovednosť za rozkopávku, na ktorú je SPP distribúcia a. s. v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinná garantovať záruku na vykonané práce v rámci rozkopávky po dobu 5-tich rokov odo dňa prevzatia rozkopávky MsÚ Stará Turá.
Termín konečných úprav rozkopávky je stanovený na 30.04.2018.

Ing. arch. Katarína Robeková, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Matej - 17. apríl 2018
Dobrý deň,som rád že sa v našom meste vybudovalo Workoutové ihrisko,chodím tam cvičiť pomerne často,jedna vec mi tam ale nesmierne vadí : a to malé deti ,ktoré len zavadzajú,znemožňujú cvičenie a kazia ho,rozumiem že to deti berú ako ,,preliezky,, ,ale je tam jasne napísane že sa tam môže cvičiť bez dozoru od 15 rokov,rodičia toto upozornenie ignorujú,len pošlú deti von na vzduch,čo je aj dobré ale v okolí je hneď viacero detských ihrísk.Prosím teda o nejaké riešenie Ďakujem :)

Odpoveď: Dobrý deň, pán Matej,
na podobnú otázku sme už reagovali nižšie. Musíme však konštatovať, že nedokážeme a ani nemôžeme ovplyvniť návštevnosť workout ihriska detskými návštevníkmi. Rešpektovať tabuľu upozorňujúcu na zásady správneho používania a prevádzkový poriadok ihriska, je povinný každý jeden návštevník. I preto je potrebné v každom ohľadne ho pripomínať takýmto návštevníkom a ich rodičom. Môžeme len apelovať na to, aby sa všetci občania k spoločným veciam i sebe chovali všímavo a snažili sa možno upozorniť, takýchto návštevníkov na zásady používania i možné nebezpečenstvá. Opätovne sme i tento Váš podnet zaslali príslušníkom MsP, aby pri pravidelných obchôdzkach dôsledne kontrolovali aj toto ihrisko a prípadne upozornili návštevníkov na dodržiavanie prevádzkového poriadku.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Pavol - 17. apríl 2018
Dobrý deň.Par mesiacov dozadu som upozorňoval,ze ide len vlažná voda a máte tam gaunera.Dnes 14.04.2018 o 21hod to isté.Nemienim platiť za vlažnú vodu!Kohútik na teplú otočený naplno.Mala by sa riedit so studenou vodou a nie pocittadlo meria len teplú vodu.B udem rád,ak napíšete.kdo je za to menovite zodpoveny a ako to budete riešiť,aby to nebolo stále dookola. Pavol

Odpoveď: Dobrý deň, pán Pavol
tak ako sme Vás informovali aj v predchádzajúcej odpovedi, veľmi ťažko sa nám vyjadruje k danej otázke, pretože ste neuviedli v ktorom vchode bývate. V prípade problémov by tam náš údržbár prišiel v momente keď teplá voda nemá požadovanú teplotu. Je však dôležité tak ako sme Vám odporúčali už minule, informovať nás a zavolať na už spomenuté telefónne číslo. Pre istotu Vám ho dávame do pozornosti i v tejto odpovedi a tel. číslo je 032/776 32 58. Čo sa týka "gaunerov", tak takých ľudí nevedieme ako našich zamestnancov, pretože náš obsluhujúci personál kotolní vlastní všetko čo je potrebné na vykonávanie danej funkcie (kuričské preukazy, lekárske prehliadky a atď.).

Jaroslav Filus, vedúci prevádzky technického úseku, TECHNOTUR s. r. o.
Tel. kontakt: 0905 360 915

Otázka od: Peter M. - 13. apríl 2018
Dobrý deň, všimol som si že už pár dní je pred parkoviskom pri potravinách "PT" na Jiráskovej ulici tabuľa so zákazom parkovania okrem zákazníkov spomínaných potravín.Chcel by som sa spýtať či je konkrétny pozemok na ktorom sa nachádza parkovisko súkrommým majetkom alebo ho má pán majiteľ nejakým spôsobom v prenájme.Alebo si tam tabuľu "niekto" osadil svojvoľne.Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter,
parkovisko je súkromným majetkom a informačná tabuľa bola osadená majiteľom. Toto parkovisko slúži pre zákazníkov potravín „PT – Univerzál“ a nie k trvalému parkovaniu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek - 13. apríl 2018
Kedy zacnete opravovat cesty na Paprad ako aj ine ktore su v katastrofalnom stave ako napriklad paprad u dornakov, U Skrieckov, Kostialova Dolina U strelcov a u macicov a mnohe dalsie a nemam na mysli triskovu metodu ktora je absolutne neefektivna a zbytocna kedze po par dnoch je to take iste ako to bolo. Mohli by ste zacat konecne riesit aj taketo veci a nie len chodniky a parkoviska po turej.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Marek,
situácia s cestami a chodníkmi v Starej Turej a v priľahlých častiach nie je dobrá. V správe je takmer 90 km komunikácií a i keď sa na ich rekonštrukcie ročne vynakladajú finančné prostriedky (100 tis + 150 tis.) nepostačuje to ani zďaleka na všetky. Na komisii výstavby sa vždy na dané obdobie (spravidla každý rok) stanoví zoznam rekonštruovaných častí. S rekonštrukciou chodníkov sa začalo iba dva roky dozadu, čo ocenili občania mesta. Avšak i tak sa nedajú ani tieto zrekonštruovať všetky naraz. Chápeme, že tieto práce sú viac viditeľné (časť rekonštruujeme vlastnými kapacitami a časť dodávateľský) ako pri oprave ciest. Pri cestách sa vždy snažíme zrekonštruovať niektorú časť na autobusovej linke Stará Turá - Černochov vrch (doposiaľ sa všetky úseky robili iba na Papradi, tento rok sa bude robiť úsek v Drgoňovej doline) a časť priamo na Starej Turej. Zostatok ciest sa snažíme udržovať spomínanou tryskovou metódou, aby boli aj keď nie pekné ale aspoň zjazdné. Musíme však nesúhlasiť, že tento spôsob oprava na ceste nedrží. Keď sa pozriete na povrch je presne vidieť na farbe asfaltu, ako práve tieto fľaky pribúdajú (čiže držia ešte z minulých rokov), ale bohužiaľ, pribúdajú aj jamy po zimnom období. Čo sa týka ciest ako napr. u Dornákov, kde je povrch nespevnený sa snažíme po dohode s domácimi riešiť individuálne (napr. dovozom kamenného alebo štrkového podkladu, ktorý si následne domáci upravia). Vždy to však záleží od danej situácie a našich možností.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Michal Roháček - 13. apríl 2018
Dobrý deň, Nedávno som šiel pešo okolo starého mestského úradu a v tej chvíli ma napadlo sa pozrieť koľko je hodín. Na svoje veľké nešťastie som nemal ani hodinky a ani som nebol sústredene zahľadený do displeja svojho telefónu ako je teraz rozšíreným zvykom kde by som to bol poľahky zistil. Napadlo ma pozrieť sa na hodiny ktoré sú umiestnené nad vchodom do úradu. Na moje veľké prekvapenie tam bolo pol tretej napriek tomu, že bola asi polnoc... A myslím, že takýto obraz by sa pozorovateľovi naskytol už deň pred tým, prípadne mesiac či rok. Namiesto aktuálneho času si náhodný turista pozrie hodiny zastavené v čase a na brizolite od slnka vypálenú päťcípu hviezdu....Preto si myslím, že je na mieste otázka, či naozaj nieje možné s finančného rozpočtu mesta vyčleniť tých niekoľko EUR aby niekto tie hodiny opravil. A aby mi kvôli tomuto "problému" nemuselo mesto odpovedať niečo v tom zmysle...že pre nedostatok financií v rozpočte, či v zmysle zákona toho a toho nieje možné v súčasnosti realizovať opravu, nedajbože vypisovať nejaký finančne a časovo veľmi náročný nástenkový tender na opravu hodín som ochotný to opraviť zdarma, čiže bez nároku na honorár. Nie som síce hodinár, ale aktívny strojár pohybujúci sa vo "fachu" dúfam že to kompetentným postačí, rovnako nebolo mesto doteraz schopné zohnať asi nikoho lepšieho... Opakujem, bez nároku na honorár!!! PS: ak sa tu už v minulosti riešil tento problém a mesto prisľúbilo nápravu, považujete prosím moju otázku za bezpredmetnú...

Odpoveď: Dobrý deň, pán Roháček
spomínanú poruchu hodín sa mesto pokúšalo odstrániť viackrát. Tieto elektrické hodiny na priečelí budovy MsÚ boli inštalované ešte za pôsobnosti národných výborov. Elektrické hodiny pozostávajú z tzv. „matičných hodín“, ktoré prostredníctvom kabeláže zabezpečujú chod ďalších hodín v budove MsÚ. Na riadenie ostatných hodín sa využívajú frekvencie 50 - 60 Hz. Preto opravy hodín hodinármi, ktorí neboli zároveň aj elektrikármi boli neúspešne. Tieto hodiny dokázal sprevádzkovať a ich opravu vykonával pravidelne pán Viliam Matuška, po smrti ktorého sme nenašli opravára, ktorý by hodiny uviedol do chodu. Viacero zručných opravárov sa o to pokúšalo, avšak bez úspechu. V prípade, že poznáte niekoho kto je ochotný a schopný hodiny opraviť, dajte nám vedieť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 11. apríl 2018
Dobrý deň Prosím o vysvetlenie, prečo bola neúmerne navýšená cena palivového dreva? Pri bežnej objednávke 10m to znamená 50euro. Je toto zvýšenie robené na pokrytie straty poľovníckeho obchodu, ktorý lesotur prevádzkuje a mal byť zrušený minulý rok? Súčasné vedenie lesotoru spolu s poľovníkmi robí všetko preto aby dostali ľudí z lesa. Začalo to uzavretím cesty vedúcou na Moravu cez Hlavinu. Miesta na opekanie sú v dezolátnom stave. Dráhe náučné chodníky sú spustnuté. Pri aktuálnej cene si určite mnohí zvážia či nezačnú znovu kúriť uhlím, čo spôsobí značné zhoršenie ovzdušia. Kedysi mali občania Starej Turej zľavu na drevo - to tiež zmizlo, zato máme teraz najdrahšie drevo v okolí. Sú to predsa mestské lesy, pozrite sa na okolité obce za akú cenu predávajú svojím občanom drevo aby ich podporili v rozhodovaní medzi drevom a uhlím. K ceste na Moravu ktorú si poľovníci a lesníci uzavreli mám návrh, aby bola sprejazdená pre osobné autá. Trenčianský kraj má teraz cieľ podporovať turizmus, a na tejto ceste je u nás vidno ako sa to presne robiť nemá. Stačí sa isť pre porovnanie pozrieť na koniec spomínanej cesty ako to robia naši český susedia -vykosené lúky, agroturistika, penzion, salaš, ovce..... Projekt cyklotrasy je pre túto cestu totálny nezmysel lebo zvládnuť tento kopec pre amaterskych cyklistov tam aj späť je náročný. Tuto cestu by bolo možno obnoviť aj z cezhraničných projektov.

Odpoveď: Vážený pán Michal,
cena palivového dreva predávaného vo vyššej kvalite ako predpisuje norma 480055 a 480056 je odvodená od ceny daného sortimentu vlákninového dreva na trhu. Napriek tomu, že sa jedná prakticky o maloobchodný predaj (je pri tom vyššia administrácia, spotreba práce pri nakládke na dopravný prostriedok, atď.), cena je pre občanov nižšia ako cena pre veľkoodberateľov (viď. www.lesotur.sk ...cenník). Mnohí občania, ktorí sú z okolitých obcí vlastniacich vlastné lesy nakupujú palivové drevo u nás v Lesoture. To pre nás znamená, že súhlasia s cenou, kvalitou tovaru a taktiež sú spokojní so servisom. V roku 2017 sme predali 2414,3 m3 palivového dreva a z toho 32 % (768,55 m3) dreva si kúpili obyvatelia okolitých obcí (Hrachovište, Vaďovce, Čachtice, Krajné, Bzince pod Javorinou, Lubina , Višňové, Podkylava, Poriadie, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Rudník, Nová Lhota, Turá Lúka, atď.) hoci platia viac za dopravu. Od začiatku roku 2018 sme predali do okolitých obcí až 36 % z celkového množstva predaného palivového dreva. Náklady a výnosy predajne lesníckych a turistických potrieb sú z dôvodu prehľadnosti účtované samostatne pre predajňu. Výnos z predaja palivového dreva i ostatnej drevnej hmoty je zaúčtovaný vo výsledovke ako Tržba z predaja vlastných výrobkov (601) a neslúži na pokrývanie žiadnej straty. Výsledovka spoločnosti Lesotur je zverejnená na stránke mesta Stará Turá ako súčasť materiálu pre zastupiteľstvo „Plnenie hospodárskeho plánu Lesoturu“.
Cesta z Hlaviny do Novej Lhoty je vybudovaná na lesných pozemkoch mesta Stará Turá a slúži lesnému hospodárstvu ako účelová komunikácia. Využívanie lesných ciest upravuje viacero zákonov, Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. §25, Zákon o pozemných komunikáciach č.135/1961 Zb. §3 a zákon o ochrane prírody č.543/2002 Z.z. §13 ods.1. Cesta prechádza cez štyri lesné majetky. Žiadny obhospodarovateľ lesa ani poľovnícke združenie nemá kompetenciu udeľovať výnimku zo zákona, t. j. cestu neotvára ani neuzatvára. Cesta je hojne využívaná v letnom období cyklistami a v zimnom období vyznávačmi bežeckého lyžovania. Našou snahou je, aby sa návštevníci tejto lesnej cesty cítili bezpečne a ako členovia „Lesnej stráže“ spolupracujeme s políciou pri identifikácii porušovateľov zákazu vjazdu.
Náučný chodník Brestovec-Stará Myjava-Topolecká je plne funkčný a nahradil zaniknutý chodník Mihálovec, ktorý zmenou obsahu už dávnejšie stratil opodstatnenie. Spoločnosť Lesotur vynakladá nemalé prostriedky na údržbu zariadení slúžiacich návštevníkom mestských lesov, ako sú cyklotrasy, studničky, altánky. Bohužiaľ, nie vždy sa dá popri našej hlavnej činnosti na ktorú sme boli zriadení, promptne opravovať poškodené zariadenia. Určite by sme privítali viac občianskej angažovanosti pri odhaľovaní návštevníkov, ktorí sa nevedia správať a zariadenia ničia.

Ing. Ivan Durec LESOTUR, s. r. o.

Otázka od: Pavol - 10. apríl 2018
Prečo nemá mesto oficiálnu stránku na faceboku kde by sa hovorca mesta alebo iný kompetentný pracovník mohol ihned vyjadriť k otázkam a problémom ktoré píšu občania sem a odpovede sa dočkajú aj po týždni? A hlavne by sa mohol k odpovedi v komentároch hned aj vyjadrit daný občan ale aj iný občania. Alebo je to takto pre mesto pohodlnejšie?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Pavol
mesto Stará Turá má svoju oficiálnu internetovú stránku, kde sú vždy uverejnené všetky informácie ohľadom samosprávy a udalostí v meste. V rámci tejto webovej stránky bola zriadená sekcia - Otázky a Odpovede, kde majú možnosť občania položiť konkrétnu otázku. Pracovníci mestského úradu ako aj príslušné inštitúcie reagujú na otázku ihneď, ako im ju systém poskytne. Príslušná reakcia je následne zverejnená v tejto sekcií. Občan má tiež možnosť požiadať o odpoveď na svoju otázku priamo konkrétne oddelenie mestského úradu, keďže kontaktné údaje na jednotlivé oddelenia, príp. na hovorcu mesta sú verejne dostupné. Na internetovej stránke tiež zverejňujeme všetky náležitosti, ktoré sú pre samosprávu povinné zo zákona.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marián Slováček - 3. apríl 2018
Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či nejaké všeobecne záväzné nariadenie v Starej Turej upravuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, pretože som sa k tomu nevedel dopátrať. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Slováček,
v súčasnej dobe v zákone č. 219/1996 v § 2 sú obmedzujúce opatrenia, kde sa píše v odstavci 5 nasledovné: "Obce môže vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach." Mesto Stará Turá momentálne disponuje platným VZN 4/2017 kde je uvedené v § 6:
1) V územnom obvode mesta Stará Turá je zakázané konzumovať alkoholické nápoje na verejnom priestranstve mimo prevádzkových priestorov prevádzkarní pohostinských a reštauračných služieb. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na konanie príležitostných trhov, ktorých termíny a doba trvania sa každoročne schvaľuje uznesením Mestského zastupiteľstva v Starej Turej a na noc z 31.12. na 1.1. kalendárneho roka na námestí Slobody.

Vladimír Michalec, MsP Stará Turá

Otázka od: Samuel - 29. marec 2018
Dobrý deň. Ešte raz by som sa chcel poďakovať mestu Stará Turá a spoločnosti OCTAGO za stavbu workout ihriska v Starej Turej. Ohľadom tohto ihriska mám ešte otázku. Ako často sa na tomto ihrisku vykonáva údržba ? Ihrisko je momentálne v hroznom stave, dlažba celého ihriska je pokrytá samým neporiadkom, blatom (blato je dokonca aj na cvičebných konštrukciach) a podobne. Ľudia si z toho ihriska spravili skratku, prejdú cez trávu po blate a potom sa to všetko blato roznáša po celom ihrisku. Na tabuli pri ihrisku je napísané, že prevádzkovateľom ihriska sú Technické služby Stará Turá no zdá sa mi, že o to ihrisko sa už nikto nestará. Prosím ak by sa s tým niečo dalo spraviť, boli by sme veľmi vďační. Ďakujem vopred :-)

Odpoveď: Dobrý deň, pán Samuel,
Ihriská chodíme pravidelne kontrolovať - najmä čo sa týka funkčnosti zariadení a tiež aj čo sa týka poriadku. Musím Vám dať za pravdu býva to katastrofa. Obzvlášť toto „nové“ workoutové ihrisko. Permanentne sa tu stretávame s dovlečenými paletami (ktoré poškodzujú gumenný podklad), z ktorých následne potom deti skáču. Avšak čo sa týka blata na workoutovom ihrisku je to i z dôvodu okolitého neupraveného terénu. Do neskorej jesene tam minulý rok boli mechanizmy plynárov a tiež firmy, ktoré robili teplovodný kanál. Bohužiaľ, sa nestihol upraviť okolitý terén až do zatrávnenia. Tento rok by sme chceli osadiť i zámkovú dlažbu, alebo nejakú spevnenú plochu pod lavičky, ktoré sa tam tiež narýchlo osadili. Samozrejme sa budeme aj naďalej starať o poriadok - je to však také perpetum mobile - niekedy sme v podstate bezmocní. To čo dnes poupratujeme je hneď na druhý deň v takom istom stave. Ide tiež aj o to, aby sme sa všetci občania k takýmto spoločným veciam chovali všímavo (možno i upozorniť tých, ktorí prejdú krížom po blate a zašpinia tak cvičiacu plochu). Berte to prosím ako prosbu. Váš podnet sme poslali aj príslušníkom MsP, ktorá bude toto ihrisko pri pravidelných obchôdzkach kontrolovať.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: J. Roman - 28. marec 2018
Dobrý deň. Chcel by som požiadať o opravu signalizácie - nasvietenia priechodov pre chodcov z komunikácií pri poliklinike, pri dome kultúry a na križovatke pri SBDO. Signalizácia zabudovaná do komunikácie nefunguje vôbec správne - bliká rôzne a niekedy aj samovoľne, ďalej sú asi vypálené žiarovky v komunikácie, ktoré treba tiež vymeniť. Ďakujem za opravy v prospech nás chodcov.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Roman,
Technické služby mesta Stará Turá ako správca verejného osvetlenia, sa obrátili na dodávateľa LED signalizácie so žiadosťou o opravu celého systému, nakoľko bol tento systém v podstate od začiatku poruchový. Dodávateľ sa ospravedlnil za vzniknutú situáciu. Informoval nás, že z výroby stiahli staré typy dopravných gombíkov a tiež vraj upravujú elektroniku LED zdroja svetla. Z tohto dôvodu výrobca pozastavil výrobu starých typov. Nové typy majú byť dostupné v mesiacoch apríli a máji 2018. My sa snažíme udržať vo funkčnosti len výstražné dopravné značenie, ktoré je napojené priamo na verejné osvetlenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Elena.B. - 13. marec 2018
Môj príspevok nie je celkom otázka skôr apel na kompetentných ale i vlastníkov pozemkov v meste. Iróniou je, že keď toto píšem z rádia počujem ako treba vysádzať stromy lebo smogová situácia sa stále zhoršuje a nám pod oknami už 3 dni zavíjajú motorové píly ktoré likvidujú stromy a ostatný porast na pozemku bývalých jaslí na Jiráskovej ulici. Na otázku ohľadne týchto prác som dostala zo ŽP MsÚ odpoveď, že pozemok je súkromný a vlastník dostal povolenie na výrub. Chápem, že keď ide vlastník na pozemku stavať potrebuje pozemok vyčistiť ale prečo museli byť likvidované strieborné urastené smreky, ktoré sa nachádzali úplne v rohu na kraji pozemku od cesty mi pripadá bezcitné likvidovanie zelene od vlastníka pozemku i tých, ktorí to povoľujú a to v lokalite veľmi zaťaženej dopravou. Ešte nedávno ma TS mesta, ktoré by mali zeleň chrániť presviedčali o správnosti orezania urasteného zdravého smreku v tejto lokalite na ul. Dibrovovej, ktorému nechali len smiešnu čiapku na vrchole, že možno vyrastú na kmeni nejaké výhonky. Na ŽP som sa dozvedela, že smreky nie sú pôvodnou zeleňou a že sú plytko zakorenené len dúfam, že takáto zeleň z týchto dôvodov nebude likvidovaná po celom meste. S pozdravom obyvateľka BD na Úradníčkovej ulici.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Elena,
výrub drevín z dôvodu prípravy územia pre stavbu na pozemku bývalých detských jaslí na Jiráskovej ulici bol povolený v zmysle platnej legislatívy – zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Výrub 3 ks smrekov nachádzajúcich sa na kraji pozemku od cesty, rieši situácia hrubých terénnych úprav pozemku. Ide o plytkokoreniace dreviny naklonené nad chodník a cestu. Jedna z drevín, vplyvom poveternostných podmienok, mala zlomený vrcholec. Na pozemku bude náhradná výsadba (listnaté a ihličnaté dreviny) a je obsiahnutá v situácii hrubých terénnych úprav pozemku. Pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby.
Každé konanie o výrube drevín je špecifické a rieši sa priamo na dotknutom mieste. Je ustanovená komisia pre výrub drevín, ktorá je zložená z pracovníkov spoločnosti Lesotur, Technických služieb mesta Stará Turá a tiež z radov občanov. O výsadbu v meste Stará Turá sa starajú Technické služby mesta.

Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Zuzana Kadlecová - 9. marec 2018
Dobrý deň, moja otázka sa týka chýbajúceho dopravného zrkadla pred viaduktom na Starú Turú v smere z odbočky na chatovú/záhradkársku oblasť Chrástnatá. Toto dopravné zrkadlo tam umiestnené dlhé roky bolo. No zhruba pred dvomi týždňami zmizlo. Vychádzať na hlavnú cestu je skutočne nebezpečné, keďže do viaduktu nie je vidieť. Ďakujem vopred za nápravu.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Kadlecová,
v súčasnosti je objednané nové dopravné zrkadlo, nakoľko pôvodné bolo poškodené. Ihneď po dodaní bude nanovo osadené.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Richard M. - 6. marec 2018
Rád by som vedel, čo mesto plánuju spraviť s poškodenými spomalovacími retardérmi pri ZŠ a ZUŠ a na ulici SNP ? Sú poškodené a svoj účel dávno stratili. Mnoho áut ich obchádza, aby sa im vyhlo a tým môžu ohroziť oproti idúce autá. Buď ich odstránte úplne alebo nahraďte účinnejšími tetardérmi. Minimálne by sa mali vymeniť aspom tie poškodené. Myslím si, že by som tu nemal ani písať, ale tieto veci by mal niekto u vás sledovať a zrealizovať nápravu. Ďakujem za vodičov ale hlavne za bezpečnosť chodcov.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Richard,
správcom tejto komunikácie je Trenčiansky samosprávny kraj a síce Správa ciest. I napriek tomu však mestu Stará Turá tieto záležitosti nie sú ľahostajné, sleduje ich a ak je to možné a v kompetencií mesta, zjednáva nápravu. Prvoradá je bezpečnosť chodcov, vodičov a celkovo občanov mesta Stará Turá. Vzhľadom na tieto problematické situácie je naplánované a pripravené pracovné stretnutie so správcom komunikácie, odborom dopravy TSK a dopravným inžinierom, ktoré prebehne 6.3.2018. Na tomto stretnutí sa budú k otázkam bezpečnosti vyjadrovať príslušní odborníci, preskúma sa stav a funkčnosť jednotlivých zariadení a navrhnú sa vhodné riešenie k náprave, príp. odstráneniu. Otázka spomaľovacích prahov na Ul. SNP, bude tiež jedným z prerokovávaných bodov na tomto pracovnom stretnutí.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman R. - 1. marec 2018
Dobrý deň prajem. Chcel by som vedieť, či sa neplánuje tento rok rekonštrukcia Domu smútku, konkrétne sklenná výplń v sieni po oboch stranách. Nebolo by možné ju nahradiť novými izolačnými sklami, prípadne plastovými oknami ? To sa tyka aj nových dvier,... Napríklad teraz v zimnom období tam je veľmi chladno a jediné, čo zahreje sú elektrické podušky v laviciach. Tí čo stoja alebo sedia pri sklenných výplniach sú určite "premrznutí."... Je to dôstojné miesto a určite si dom smútku zaslúži našu-vašu pozornosť. Ďakujem za občanov.

Odpoveď: Dobrý deň,
v tomto roku ak nám to situácie dovolia a všetko sa bude vyvíjať podľa plánu, plánujeme vymeniť dverné a okenné výplne na obradnej sále a tiež z čelnej strany Domu smútku. V nasledujúcom roku máme zámer rekonštruovať i fasádu na Dome smútku a dokončiť výmenu okien na hospodárskej časti zozadu.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek Steinsdorfer - 21. február 2018
Dobrý deň, chcem upozorniť na nevyhovujúci priechod pre chodcov, najmä žiakov 1. stupňa ZŠ pri starej škole. Priechod končí v ceste a v tráve. Taktiež nieje riadne zvýraznený, ani osvetlený. Taktiež križovatka je neprehľadná a spomaľovače neefektívne. Široko ďaleko nie je žiadny priechod, kade majú chodiť naši najmenší? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
nakoľko po minuloročnom konzultovaní situácie (zaústenie priechodu do zelene) so Správou ciest TSK nedošlo do dnešného dňa k náprave, tak dňa 20.2.2018 sme telefonicky a ústne dohodli postup riešenia tohto problému nasledovne: Mesto Stará Turá oficiálne vyzve Správu ciest TSK na osobné stretnutie, posúdenie a následné doriešenie problému v najbližších dňoch.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek Steinsdorfer - 21. február 2018
Dobrý deň, bolo by možné upraviť bočný vstup do ZŠ Komenského? Stačilo by kúsok žltej čiary priamo okolo chodníka pri bránke a ideálne aj priechod pre chodcov. Pribudli parkovacie miesta, ale väčšina ľudí má pocit, že autom sa dá zastaviť iba pri bránke. Ohrozuje to všetky deti, cez auto ich nieje vidno. Možno by to mala byť len jednosmerná ulica. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
po odsúhlasení dopravnej situácie na Ul. SNP - bočný vstup do ZŠ - dopravným inšpektorom, bude táto komunikácia osadená dopravnými značkami v jarných mesiacoch. Pôjde o zjednosmernenie tejto komunikácie, čo by malo napomôcť k zlepšeniu bezpečnosti dopravy.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Alena Naďová - 15. február 2018
Dobrý deň, rada by som požiadala kompetentných o opravu cesty v Súši, kde je povyše autobusovej zastávky na vodorovnom úseku tesne pred odbočkou ku bývalej škole ( teraz sídlo Švajčiarskej misie ) cesta naozaj už v takom stave, že by bolo vhodné tento úsek konečne opraviť po celej šírke novým nánosom asfaltu. Je pravda, že každoročne sa diery zaplátajú nástrekom asfaltovej drte, alebo aj len zmesou štrku, hliny a asfaltovej drte, ale toto je už po týždni znova v pôvodnom deravom stave. Nielen autá, ale aj cyklisti a chodci musia v tomto úseku doslova kľučkovať pomedzi jamy, niektoré hlboké aj 10 cm. Aj ďalší úsek povyše, na stúpaní cesty je už v jednej polovici prevalený a zvažuje sa ku kanálu. Takisto v mieste pri trafostanici, pri odbočke k bývalej škole zhora, je okraj cesty prevalený a tiež by potreboval spevnenie. Na stave cesty sa vo veľkej miere podpísali najmä ťažké autá a mechanizmy, ktoré v tejto oblasti ťažia a zvážajú drevo z lesov a v posledných rokoch je táto cesta naozaj už dosť rozbitá. V prípade potreby bližších informácií, môžem zaslať aj fotky z uvedených úsekov cesty. A ešte mám jednu otázku týkajúcu sa zanesených kanálov vedľa cesty. Kto má vyčistiť tieto kanály, ktoré boli vybudované na to, aby odvádzali dažďovú vodu a vodu z topenia snehu po okrajoch ciest? Konkrétne úsek pri trafostanici pri odbočke k bývalej škole má vyústenie z betónovej rúry tak zanesený, že voda tečie už vrchom po ceste a celý kanál, pôvodne vyložený betónovovými kockami je už tak zarastený, že voda už tečie hocikade. Ďakujem za všetkých súčasných i bývalých obyvateľov, chalupárov, záhradkárov, turistov i návštevníkov našej dedinky.

Odpoveď: Dobrý deň
úseky o ktorých píšete patria do miestnych komunikácií, ktorých má mesto Stará Turá cca 90 km. Bohužiaľ musíme skonštatovať, že najmä komunikácie v miestnych častiach nie sú v dobrom technickom stave. Samozrejme aj my by sme boli radi, keby sa dali rekonštruovať tak ako píšete v celej šírke od základu, ale ročne vyčlenený balík financií na rekonštrukciu ciest (100 tis. EUR) nie je postačujúci na to, aby sme mohli ihneď prisľúbiť rekonštrukciu tohto úseku. Pri výbere úsekov, ktoré sa v danom roku rekonštruujú sa postupuje najmä od frekvencie jej využitia. (Zatiaľ sme v priebehu cca 5 rokov takto postupne vymieňali asfalt na autobusovej linke Stará Turá - Papraď, ktorú má Mesto Stará Turá v správe. Ročne cca 300 - 500 m komunikácií na autobusovej linke a cca 300 m priamo na Starej Turej). Keď sa skončí s rekonštrukciou tejto linky bude možné zaraďovať aj rekonštrukcie na menej frekventovaných úsekoch. Z tohto dôvodu udržujeme cesty v stave prevádzkyschopnom iba tryskovou metódou. Avšak vzhľadom k veľkému rozsahu technických nedostatkov na spomínaných cestách (90 km) nie je možné každý rok opraviť úplne všetko. Ani tento úsek jám, ktoré spomínate sa v minulom roku nepodarilo vyspraviť tryskovou metódou. Zasýpali sme ich skutočne len frézovinou a táto v jamách nevydrží dlho. V tomto roku môžeme prisľúbiť, že tento úsek určite bude zaradený do zásobníka čiastočných opráv. Spomínanú prepusť pod cestou na jar vyčistíme.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Vlado - 15. február 2018
Dobrý deň, uvažuje prosím mesto najbližšiu dobu o rekonštrukcií cesty na Černochovom vrchu od otoču autobusu po tabulu konca obce v smere do Rudníka? Za obyvateľov Černochovho vrchu a priľahlých miestnych častí, ktorí chodia autom z Myjavskej strany ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
bohužiaľ v tomto úseku bude možné cestu len znovu vyspraviť tryskovou metódou (jamy). Finančné možnosti nedovolia zaradiť tento úsek do celkovej rekonštrukcie (rekonštrukcia v celej šírke). Ak však všetko pôjde dobre, bude zaradený úsek rekonštrukcie v úseku, ktorý je súčasťou autobusovej linky v Drgoňovej doline (úsek ktorý je stúpavý od odbočky Dubníka smerom na Papraď).

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michal - 15. február 2018
Dobrý deň Chcel by som sa spýtať ako prebieha kontrola majiteľov psov pri venčení ? Môžete prosím zverejniť koľko pokút bolo uložených za minulý rok, a koľko MP za tento konkrétny priestupok reálne zinkasovala v roku 2017 ? Pri prechádzkach po meste sú exkrementy po psoch a mačkách nielen na trávnikoch ale už aj po chodníkoch čo je maximálne nechutné. Akú akciu plánuje mesto, aby zabránilo takémuto správaniu sa nezodpovedných majiteľov? Nebolo by na čase zvýšiť radikálne poplatok za psa a riešiť túlavé kočky ktoré sa nachádzajú už po celom meste a aktuálne sa nekontrolovateľne množia. Možno by pomohlo povinné čipovanie na základe ktorého by MP okamžite zistila komu zviera patrí a či má zaplatené za zviera. Zvýšený poplatok by slúžil následne na odchyt zvierat, a možno by turancov motivoval mať deti namiesto štvornohých miláčikov. Nech prepáči MP ale keď ich už človek náhodou stretne tak by možno mali väčšiu autoritu, keby medzi sebou nediskutovali, ale račej sa zamerali na priestupky, resp. dodržiavanie poriadku. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň p. Michal,
pýtate sa, ako prebieha kontrola majiteľov psov pri "venčení". MsP dohliada na dodržiavanie ustanovení VZN č. 16/2012 - Nar. o podmienkach držania psov. Ak zistíme akékoľvek nerešpektovanie VZN, riešime ho ako priestupok proti verejnému poriadku, v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch. Čo sa týka akcií, Mestská polícia v Starej Turej pravidelne informuje (formou letákov a aj osobne) obyvateľov v lokalitách, kde dochádza ku kŕmeniu túlavých mačiek, aby mačky nekŕmili. Pokiaľ zistíme nerešpektovanie zákona, riešime ho v zmysle zákona o priestupkoch. Podobné aktivity vyvíjame aj v prípade nezodpovedných majiteľov psov, ktorí neupratujú exkrementy po svojich psoch.
Prehľad o pokutách uložených MsP v minulom roku nájdete v informatívnej správe o činnosti MsP Stará Turá za rok 2017, ktorá bude prezentovaná na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá, dňa 15.2.2018.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Jarmila M. - 7. február 2018
Náš byt.dom na Hurbanovej 156/74 susedí s Mestskou políciou, a keďže okolo nás chodili autá , ktoré si skracovali cestu, na žiadosť občanov a z hľadiska bezpečnosti, tam Technické služby umiestnili tri veľké, ťažké ,vysadené kvetináče. Chvíľu sa našli takí, ktorí ich odsúvali aby tadiaľ prešli, no potom bol kľud. Teraz tadiaľ zasa začali autá chodiť, už pre zmenu čiastočne po chodníku a druhou stranou po tráve a tesne okolo rozvodnej skrine. Priestor pri dome slúži pre obyvateľov na parkovanie a nie na prechod pre dodávky a osobné autá. Je niekto, kto to vyrieši, alebo máme poslať písomnú sťažnosť na PZ Nové Mesto nad Váhom?

Odpoveď: Dobrý deň pani Jarmila,
situáciu, ktorú popisujete samozrejme môžeme a aj chceme riešiť. Minimálne ide o dva priestupky. Poškodzovanie verejnej zelene a jazda motorovým vozidlom po chodníku. Pomohlo by nám, keby sme poznali aspoň dátum konkrétnej udalosti a ev. č. vozidla. Ak máte tieto informácie, prosím pošlite nám ich. Ďakujeme za podnet.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Martin - 30. január 2018
Planuje sa nejaka nova vystavba bytov do osobneho vlastnictva ako sa to robi napr. v Novom Meste nad vahom alebo predaj pozemkov na vystavbu rodinnych domov?dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
Mesto Stará Turá neplánuje výstavbu bytov do osobného vlastníctva. Oddelenie výstavby ÚP a ŽP nemá vedomosť o plánoch investorov/developerov, ktorí by mali záujem o tento typ výstavby. Záujmom mesta je výstavba nájomných bytových domov. Čo sa týka výstavby rodinných domov, je možnosť výstavby na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve obyvateľov. Mesto Stará Turá takýmito pozemkami nedisponuje. Platný Územný plán mesta Stará Turá umožňuje vo vybraných lokalitách výstavbu bytových a rodinných domov. Mesto Stará Turá samo o sebe neuvažuje s takouto investíciou, akúkoľvek iniciatívu v tomto smere zo strany súkromnej podnikateľskej sféry však privíta a podporí.

Ing. arch. Katarína Robeková, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Miro - 26. január 2018
Mam otazku na vedenie technickych sluzieb ako aj mesta k oprave vytrhnuteho kanaloveho prepustu neschopnostou vodicov a vedenia technickych sluzieb pri odhrnani snehu v minulom a tomto roku kedy a ako to opravite? A tiez znicenu cestu pri prehrnani a vyvazani kontajneru v kostialovej doline? Zaujma to vobec niekoho alebo sa riesia len chodniky a parkoviska v meste? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň,
pri sústavných údržbách komunikácií v zimných mesiacoch sa bohužiaľ, niekedy stávajú i drobné poškodenia. Kanálová prepusť (mreža), ktorú spomínate bola vysunutá nad okraj cesty a bola radlicou pri odhŕňaní zachytená a poškodená. Ihneď po zistení sme sa dohodli s občanom, ktorý údajne túto prepusť robil, že po zimnej údržbe to naši pracovníci opravia, s čím súhlasil.
Čo sa týka zničenej cesty neviem presne, ktorý úsek máte na mysli. Poprosím Vás ak by sa dalo presnejšie špecifikovať a ideálne telefonicky kontaktovať Technické služby mesta Stará Turá - Vráblová 0905 889 324.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Miroslav Pollák - 9. január 2018
Dobrý deň prajem. Už pomerne dlhú dobu, si pri svojich prechádzkach so psom po uliciach nášho mesta, všímam neskutočne hlasné a mám pocit, že stále sa predlžujúce zvonenie kostolných zvonov oboch našich kostolov., hlavne rímsko-katolíckeho. Počas zvonenia sa napríklad na Námestí Slobody prakticky nedá s niekým porozprávať. Neviem, či sa nad touto skutočnosťou už niekto zamýšľal. Myslím si, že hlasné zvonenie prekáža viacerým občanom, hlavne tým , ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti kostolov. Taktiež si myslím, že zvolávanie veriacich k bohoslužbám týmto spôsobom je už dávno prekonané . Otázkou je, či ho veriaci vôbec potrebujú. Chcem sa preto spýtať, či je zo strany mesta možné niečo s tým urobiť. Ďakujem za odpoveď . P.S. Celkom by ma zaujímal názor ostatných občanov .

Odpoveď: Dobrý deň, pán Pollák,
zvonenie ako aj prevádzka kostolných zvonov je výhradne v kompetencií príslušného farského úradu. Váš podnet bol zaslaný obom farským úradom, avšak do dnešného dňa sme odpoveď nedostali. Budeme ich opätovne kontaktovať a v prípade reakcie bude zverejnená tu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: janko - 9. január 2018
davnejsie som zaregistroval, ze mesto ziskalo do vlastnictva objekt byvaleho internatu, a ze sa uvazovalo aj o prestavbe na najomne byty. v akom je to stadiu? je taky plan, ze v buducnosti by z toho mohli byt najomne byty pre mlade rodiny? alebo uvazuje sa o vystavbe novych bytov na inom mieste? dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
áno mesto Stará Turá získalo do vlastníctva objekt bývalej SPŠE. Podľa platného územného plánu mesta Stará Turá sa bývalá SPŠE a internát nachádzajú v území BOV1: Blok s polyfunkčným využitím pre bývanie a občiansku vybavenosť, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané, resp. extenzívne využívané objekty a areály občianskej vybavenosti. Tieto objekty predstavujú rezervu s výhodným polohovým potenciálom na postupnú transformáciu (prestavba / náhrada časti objektov na polyfunkčné bytové domy). Jednotlivé funkcie prípustného funkčného využívania a obmedzujúceho funkčného využívania je možné kombinovať v rámci polyfunkčných objektov (napr. bývanie v bytových domoch + prípustné druhy občianskej vybavenosti). O tom na aký účel by sa mali objekty využívať a akým spôsobom mesto zabezpečí ich prestavbu a následné využitie rozhodne mestské zastupiteľstvo. Než k takému kroku pristúpime bude potrebné spracovať analýzu územia a to najmä statické posúdenie objektov, možnosť ich ďalšieho využitia, prípadne návrh sanácie objektov, ktoré nebudú vyhovovať a zároveň finančné vyčíslenie nákladov stým spojených.

Ing. arch. Katarína Robeková, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Miroslav B. - 8. január 2018
Dobrý deň, pred pár dňami boli v niektorých byt.domoch menené merače tepla. Vraj preto, aby mohli zosnímať spotrebu bez navštívenia bytu a podľa nového zákona musia byť nové merače. Stará Turá je vykurovaná jednou kotolňou, tak prečo byty, ktoré sú v správe Byt.družstva museli vymeniť merače, no a tie, ktoré ich majú dávnejšie a sú v správe Technotur, tam stačí vymienať iba sklíčka.? Keďže vznikol nový zákon on neplatí pre všetkých , ktorých vykuruje plynová kotolňa? No a ešte mám dotaz: Načo je na regulátore tepla na radiátore číselné označenie od 0-5, keď po stupeň 3,5 je radiátor takmer studený. To kto nastavuje takýmto systémom? Je logické, že keď bude každý kúriť na st.5, samozrejme sa nedoplatí. Buď je to na reguláciu tepla, alebo" vsio rovno"? Sme mestečko- / väčšia dedina/, no poplatky máme vyššie, ako hociktoré veľké mesto. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o stanovisko k Vašej otázke sme požiadali SBDO Stará Turá a ich odpoveď uvádzame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
žiaľ, neuvádzate v ktorom bytovom dome bývate a preto sa k tejto problematike nemožno dostatočne vyjadriť. Merače tepla (PRVN) sa menia na základe životnosti alebo na základe schôdze vlastníkov bytov. V oboch prípadoch rozhoduje o výmene a výbere PRVN na základe ponúk domová schôdza vlastníkov bytov. Pán Miroslav k termostatickým hlaviciam na radiátoroch neuvádzate teplotu v miestnosti pri ktorej máte túto termostatickú hlavicu na č. 3,5 a radiátor je studený. Odporúčam Vám, ak je bytový dom v správe SBDO Stará Turá, kontaktujte nás telefonicky na tel. č. 032/774 07 15 alebo nás osobne navštívte a daný problém k spokojnosti vyriešime.

Dušan Uher, vedúci technického úseku, SBDO Stará Turá.

Otázka od: ANKA - 22. december 2017
Dobrý deň! Nepochopila som, prečo sa nikdy neodhŕňa chodník na Štúrovej ul. - na žiadnych chodníkoch nie je sneh len na začiatku Štúrovej vždy. Každý rok je tento problém, všetci chodíme po ceste, lebo po tej brečke sa chodiť nedá.

Odpoveď: Dobrý deň,
tento chodník je bohužiaľ pre našu techniku nedostupný (v mieste kde je stĺp na šírku nevojde ani naše najmenšie vozidlo). V tomto prípade ostáva len ručne odhŕňanie a situácia je vždy taká, že ručne chodíme odhŕňať všetky schody na Kóreu, a krížne chodníky, tiež lávky cez potok a uvoľňovať priechody pre chodcov, ktoré pluhy zahrnú. Tieto úseky sú v takom objeme, že kým sa uskutoční táto údržba, tak chodník ktorý spomínate býva ušliapaný. A potom sa v takomto prípade stane, že tie ušliapaný časti zamrznú a pri odmäku oveľa dlhšie držia na chodníku. Bohužiaľ, sme tiež limitovaný kapacitným využitím pracovníkov i techniky počas zimných mesiacov.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michal - 22. december 2017
Dobrý deň, Rád by som sa spýtal dokedy bude tolerované parkovanie áut v križovatke na Hurbanovej ulici vedľa Andiama a z druhej strany od veľkého parkoviska. Naposledy keď som odtiaľ vychádzal, autom som musel ísť skoro do polovice cesty aby som vôbec videl či niečo ide po hlavnej ceste. Bezpečnosť je tam nulová a ja neviem čo sa vôbec robí pre to zo strany mesta aby bola zabezpečená bezpečnosť účastníkov premávky. Kontroluje Mestská polícia toto parkovanie a udeľuje za to pokuty? Je osadené zrkadlo, alebo plánované osadenie zrkadla aby bol zabezpečený aspoň aký taký výhľad? Alebo by stačilo vyznačenie na ceste kde sa nemôže parkovať. Myslím, že keby z každej strany parkovali o 2 autá menej asi by to nikoho nezabilo, ale ak budú o chvíľu parkovať takto ako doteraz všetci tak to úmrtie tam niekomu reálne hrozí. A možno sa kompetentné osoby zbadajú až potom keď sa niečo stane. Ďakujem za odpoveď a dúfam v niečo iné ako, že máme mať trpezlivosť pretože tento problém je na tejto križovatke dlhodobo a dlhodobo sa s tým nič nerobí.

Odpoveď: Dobrý deň p. Michal,
parkovanie vozidiel v križovatke na ulici Hurbanovej pri prevádzke Andiamo, sme riešili predvolaniami za stierač pre neprítomnosť vodiča a aj blokovými pokutami. Takéto riešenia sa nám ukázali ako neefektívne, pretože autá ktoré sme riešili na mieste síce už neparkovali, ale na uvoľnených miestach zastavovali iní vodiči, ktorých sme následne opätovne predvolávali.
Situáciu sme tiež riešili podaním návrhu na komisiu pre výstavbu, ÚP a dopravu MsZ Stará Turá dňa 8.8.2016 (zápisnica je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta Stará Turá), kde sme navrhovali vodorovné značenie (podobne ako o tom píšete aj Vy). Komisia s návrhom nesúhlasila.
V súčasnej dobe pripravujeme nový návrh na komisiu výstavby, ÚP a dopravu MsZ Stará Turá, kde chceme zahrnúť aj osadenie zrkadiel.

MsP Stará Turá

Otázka od: Anka - 6. december 2017
Pekný deň prajem. Kupujem si Spravodajcu pravidelne, lenže sa mi zdá, ze kvalita zverejňovaných ciernobielych fotografií nie je vôbec dobrá. Aj teraz v poslednom decembrovom čísle, sú fotky dosť tmavé a prakticky je problém na nich rozoznať napríklad osoby pri skupinovýcf fotkách. Bývalo to lepšie, len neviem čo sa stalo, možno je to iným papierom a pod. Aj čiernobiela fotka sa dá vytlačiť pekne. Páči sa mi farebné fotografie Spravodajcu, ktoré zverejńujete na internete, možno by nebolo zlé ich dávať aj do tlačenej formy. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
to nás samozrejme mrzí, všimli sme si to i my. V poslednom čísle boli fotografie tmavé a mierne rozostrené. Upozornili sme na to nášho vydavateľa a verím, že do budúcna sa tento problém nebude opakovať. Do tlačenej formy sa s farebným prevedením zatiaľ neuvažuje, nakoľko je takáto tlač pomerne finančne nákladnejšia. Preto sme pristúpili k riešeniu uverejňovania Staroturianskeho spravodajcu vo farebnej verzií len v elektronickej forme na web stránkach mesta Stará Turá. Dúfam, že i napriek tomu nám zachováte priazeň a nájde na stránkach spravodajcu zaujímavý obsah.
Prajem všetko dobré s pozdravom

Mgr. Miroslav Krč, šéfredaktor Staroturianskeho spravodajcu

Otázka od: Jana Sladkova - 6. december 2017
Dobry den, v prvom rade sa chcem podakovat za vybudovanie chodnika na ulici Sturovej, ktory prispel k bezpecnosti nas chodcov. Chcem sa ale opytat, ci bude mesto chodnik dole Sturovou ulicou aj pravidelne odhrnat? S kocikom sa bohuzial ide po zasnezenom chodniku velmi zle, a ked tam od odhrnania cesty ostane nahrnuta bariera snehu pri vjazdoch na chodnik, tak sa nan nedostaneme vobec. Potom musime ist s kocikom po ceste a to nie je vobec bezpecne. Z noveho chodnika sa tesime, no radi by sme po nom aj chodili. Minulu zimu boli chodniky dole Sturovou odhrnane naozaj velmi zriedkavo, bude to tuto sezonu lepsie? V minulosti existovala stranka, kde sa dal sledovat pohyb odhrnacich vozidiel, vedeli by ste mi ju prosim uviest do odpovede? Aspon by sme si naplanovali trasu podla toho, kde je poodhrnane. Dakujem pekne.

Odpoveď: Dobrý deň,
nový chodník sa budeme snažiť odhŕňať pravidelne, tak ako aj ostatné chodníky v meste Stará Turá. Čo sa týka ostatných chodníkov v časti Kórea, bývajú vždy dostatočne udržované prepojovacie komunikácie medzi Ul. Štúrovou, Hviezdoslavovou a Uhrovou. Ide o širšiu komunikáciu a tiež aj bezpečnejšiu, pretože je tu vylúčená doprava. Hlavne z hľadiska bezpečnosti, odporúčame cez zimu využiť s kočíkom skôr tieto úseky. Stránka na sledovanie vozidiel funguje i teraz, odkaz nájdete na web stránke Technických služieb, pripájame však odkaz i tu v sekcií otázky a odpovede.
Tu je: https://www.webdispecink.sk/index_disp.php?login=ano
Otvorí sa Vám stránka na ktorej je sledovaných 5 vozidiel. Pre zimnú údržbu sú sledované 3 vozidlá: NM - 025 - BC, NM - 068 - AD a NM - Z001.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Jarmila M. - 1. december 2017
Dobrý deň. nedá mi nespýtať sa kompetentných ako a kto vôbec sa má starať o riadne užívanie námestia - myslím celú krásne upravenú plochu, samozrejme a hlavne tú trávnatú o ktorú momentálne ide. Minulý týždeň poobede som tadiaľ šla, no a samozrejme i dosť ľudí a na tom trávniku,pred bytovkou hrali futbal asi šiesti 10-12 roční výrastkovia, nebola som jediná, ktorá ich upozornila na malé deti a hlavne, že to nie je ihrisko. Poslali ma do.. . s tým, že im to správca dovolil a keď som povedala, že zavoláme Mestskú políciu, tak nás odzbrojili, že veď oni tadiaľ chodia, nič im na to nepovedali, tak čo sa staráme. Keď neničia námestie, okupujú detské ihrisko pre malé deti, nepustia ich tam aj napriek tomu, že mamičky ich oslovia, že to nie je pre takých veľkých. Pripadá mi to,ako zlý sen. Načo sa to budovalo? Aby to deti, ktoré rodičia vôbec nekontrolujú, ničili a máme sa na to pozerať? Prosím, o vyjadrenie, lebo nás tam viac bolo a určite aj ich to bude zaujímať. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jarmila,
námestie je verejným priestranstvom, ktorého správu majú na starosti Technické služby mesta Stará Turá. Jedná sa i o trávnaté plochy, ktoré spomínate vo svojom príspevku. Na správu a bezpečnosť dohliadajú poverení pracovníci - správcovia, ktorí dbajú na správne a vhodné využívanie námestia.
Vzniknutú situáciu, ktorú popisujete preveríme v spolupráci s Mestskou políciou, aby sa zabránilo takémuto jednaniu a poškodzovaniu verejných vecí. Taktiež sme ich poprosili o vyjadrenie k Vašej otázke, ktoré je nižšie. V prípade arogantného správania občanov alebo mládeže je potrebné riešiť vzniknutú situáciu okamžite a kontaktovať MsP Stará Turá na tel. č. 032/776 00 77 alebo 0907 772 868. Čo sa týka detí ktoré si sadnú aj s rodičmi na trávičku, alebo sa aj po nej poprechádzajú trávu určite nezničia. Toto pracovníci, ktorí majú námestie na starosti samozrejme povoľujú. Avšak deti, ktoré hrajú futbal na trávnatej ploche, tam naozaj nepatria, pretože touto činnosťou môžu trávnik poškodiť a tiež ich naši pracovníci vyháňajú. Vďaka všetkým, ktorým takéto ničenie spoločných vecí nie je ľahostajné a pomáhajú nám (i keď niekedy si od nevychovaných vyslúžia posmech a drzé chovanie), ktorí sa o námestie staráme.

Dobrý deň.
Pokiaľ dochádza k poškodzovaniu verejnej zelene, vec riešime ako priestupok proti verejnému poriadku, nerešpektovanie VZN 17/2012 § 11/2, v zmysle § 46, Zákona o priestupkoch.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST
MsP Stará Turá


Otázka od: Roman G. - 30. november 2017
Dobrý deň. To fakt sa nedá s tým osvetlením niečo spraviť ? Zhasína veľmi skoro. Dnes 29.11.2007 mohlo ešte svietiť ale 30 minút. Načo je toto dobré ? Alebo sa to bude riešiť až sa niekomu niečo stane? Sú zimné mesiace a treba s tým počítať, že ráno treba nechať dlhšie svietiť a večer skoršie "zažať". A nepíšte ako sa to nedá, treba tu odpovedať aj áno spravíme preto všetko.... Ďakujem za občanov.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Roman
v každom ohľade sa snažíme vždy zabezpečiť nápravu a vyhovieť občanom, ak je to v našich silách. Otázka adekvátneho nastavenia osvetlenia je skutočne veľmi individuálna pre každého občana. Denne sa stretávame s telefonátmi od obyvateľov, ktorí sa informujú na osvetlenie alebo nám práve referujú o dlhom a zbytočnom svietení. Už po minulom podnete sme zapínanie a vypínanie svetiel upravovali. I keď niektoré dni sa pri zlom počasí (zamračené) môže zdať pocitovo, že je osvetlenie zle nastavené, nie je to tak a drvivá väčšina dní je v poriadku.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Jana Redajova - 29. november 2017
Chcela by som sa spýtať,či plánujete chodníky popri hlavnej ceste smerom Súš a Trávniky Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Redajová
podľa územného plánu mesta sa chodníky budujú v urbanizovanom území. Vaša otázka zahrňuje oblasti mimo takéto územie a je dokonca situované pri štátnej ceste, kde je vybudovanie pomerne náročné aj vzhľadom na fakt „nevysporiadaných“ pozemkov, pozemkov v súkromnom vlastníctve, prenájme, resp. vo vlastníctve SPF.
I z tohto hľadiska mesto takúto výstavbu neplánuje.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ
Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Andrej - 28. november 2017
Dobrý deň,môžte mi prosím odpovedať, prečo sa vo štvrtok (23.11.) asi o 20:30 hod prestalo kúriť na Hurbanovej ulici konkrétne v bytovom dome 138? A nekurilo sa po celú noc. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Andrej
závada bola zistená presne v tom čase ako píšete. Došlo k výpadku elektrickej energie. Výpadok elektrickej energie bol ihneď odstránený. Preto nemôže byť pravda, že sa nekúrilo celú noc- tým pádom by nebola ani teplá voda.

Jaroslav Filus, vedúci prevádzky technického úseku, TECHNOTUR s. r. o.
Tel. kontakt: 0905 360 915

Otázka od: Darina - 22. november 2017
Chcem sa spýtať či by nebolo možné označiť na námestí zákaz vstupu do fontány. Starý oznam je odtrhnutý a označenia na stlpoch osvetlenia su vyblednuté. Najnovšie sa rodičia s deťmi zabávaju tak ,že vlezú všetci do fontány a nahánajú sa medzi svietidlami.Za posledný týžden som upozornila dva krát rodičov, že by tam nemali chodiť, ale bohužial nie je to tam nikde napísané že je tam zákaz.Jedno svietidlo je už prasknuté.Mrzí ma že rodičia si neuvedomujú, že fontána nám spríjemňuje´prostredie a nie je to priestor na hranie.Ďakujem za vybavenie.

Odpoveď: Dobrý deň,
je naozaj smutné, že v dnešnej modernej dobe treba umiestňovať na takmer všetko príkazové a zákazové tabuľky a ani tie veľakrát nestačia na to, aby sme sa k veciam okolo nás správali ohľaduplnejšie. Samozrejme tabuľky znovu obnovíme a aktualizujeme. Ďakujeme Vám tiež, že ste všímavá k nášmu spoločnému okoliu a upozornila práve nevšímavých rodičov, aby nedávali zlý príklad svojim deťom.
Je to viac-menej aj taká spolupatričnosť ku všetkým veciam okolo nás, pretože sú tu pre všetkých obyvateľov nielen malých, ale i veľkých a čím si ich viac budeme chrániť tým dlhšie nám budú slúžiť a robiť radosť, ako je to v tomto prípade fontána na námestí.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: pavol - 22. november 2017
Dobry den.Prosim Vas,mozete mi vysvetlit,preco v poslednej dobe netecie tepla voda,ale len vlazna.Myslim ulicu snp.-zetko.Moje vysvetlenie je 1-mate len 1 zasobnik,ktory,ked sa minie,musite znova naplnit a zohriat 2-vedome klamanie spotrebitela,ved merace meraju,akoby tiekla horuca voda a ide koniec roka,treba nieco usetrit 3-mate tamv kotolni neschopneho gaunera,ktory sa prisiel vyspat Zvedavy som na vyhovorku,na tychto strankach sa este chyba nepriznala.Dufam,ze mi dovolite reagovat,ak mi odpisete neaku blbu vyhovorku. Pavol

Odpoveď: Dobrý deň, pán Pavol,
príprava teplej vody je priamo v každom vchode BD na ulici SNP 3 – zetko. Túto Vašu konkrétnu otázku sme dali preveriť. V prípade Vašej pretrvávajúcej nespokojnosti okamžite túto situáciu riešte na tel. čísle 032/ 776 3258. Ďalej máte možnosť prísť do spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., kde Vám ochotne odpovieme na každú Vašu otázku.

Jaroslav Filus, vedúci prevádzky technického úseku TECHNOTUR, s. r. o.
Tel. kontakt: 0905 360 915

Otázka od: Michal - 13. november 2017
Bude sa opravovať chodník od polikliniky k výškovej budove Chirana? Je to jeden z najviac využívaných chodníkov ktorý je pri každom daždi zaliaty vodou. Prosím o vysvetlenie prečo sa zvolila pri rekonštukcii chodníkov dlažba ktorá je hladká a bude sa v zime šmýkať? Bude sa musieť intenzívne soliť čoho následkom je drobenie povrchu a znížená životnosť len na pár rokov napr chodník pri hlavnej ceste vedúci k poliklinike. V letných mesiacoch sa budú chodníky premieňať na zelené burinové koberce. V prípade prejazdu ťažších aut dochádza k prepadnutiam a vznikajú kaluže napr. požiarna zbrojnica, okolie kamenného dvoru. Prečo nebola radšej použitá metóda roztopenia starého asfaltu a jeho znovupoužitie ktoré sa robilo aj v minulosti, určite je lacnejšie? Ak by bola použitá táto metóda tak mohli byť už všetky chodníky v meste opravené a za rovnakú cenu ako len tých pár vybraných.

Odpoveď: Dobrý deň,
chodník od polikliniky po administratívnu budovu Chirany sa tento rok nedostal do poradia, pretože sa mesto chce uchádzať o finančné prostriedky prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravovanej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Trasa navrhnutá Oddelením výstavby ÚP a ŽP bude finálne upravená projektantom pri spracovávaní projektu na základe zistených priestorových možností a vlastníckych práv k pozemkom. Mesto Stará Turá má v rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie cyklochodníkov v rámci mesta.
Chodníky sa robia zo zámkovej dlažby najmä z dôvodu prípadných rozkopávok. V prípade poruchy na inžinierskych sieťach sa dlažba rozoberie a naspäť uloží, čo pri liatom asfalte, ktorý mimochodom nie je vôbec lacnou záležitosťou nie je možné naspäť vrátiť do pôvodného stavu, ale je tam vždy vidieť kadiaľ sa rozkopávka robila. To je práve veľká nevýhoda asfaltu. Nevýhodou zámkovej dlažby je skutočne zaburiňovanie najmä v úsekoch, kde nie je frekvencia chodcov taká veľká. Ale zaburiňovanie je problém i na starých asfaltových chodníkoch, kde v prasklinách burina rastie rovnako. Čo sa týka prejazdu vozidiel tak sa pod zámkovú dlažbu dáva cementová stabilizácia.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST
Ing. arch. Katarína ROBEKOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 13. november 2017
Krásny deň Vám prajem! Vo viacerých príspevkoch tu bola spomínaná nedostatočnosť miest na parkovanie. Rád by som sa opýtal na možnosť riešenia parkovacích miest pre "veľké" dodávkové autá, ktoré sa zásadne nezmestia na jedno vyznačené parkovacie miesto. Uvedené autá častejšie parkujú na sídliskách až v neskorých poobednajších + nočných hodinách, kedy je hustota parkovacích osobných aut najvyššia. Uvedené "dodávky" by mohli využívať veľkých - voľných parkovísk napr. pri obchodných centrách, kde sú uvedené miesta monitorované kamerami, ale pritom skoro voľné. Zároveň sa mi natíska otázka: Aký je prístup Mest. polície, ak vozidlo porušuje vyznačené parkovacie miesta a parkuje cez dve? Ďakujem Vám vopred za krásne - ešte nedokončené parkovacie miesta (SNP, Hurbanova - priestor pri Kocke) - výsledok je hodnotný! S pozdravom.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ing. Kormoš,
Vaša otázka má v podstate dve samostatné otázky. Aký je prístup mestskej polície ak vodič porušuje vyznačené parkovacie miesta? Aký je prístup mestskej polície ak vodič parkuje cez dve vyznačené parkovacie miesta? Z legislatívneho hľadiska tieto situácie rieši zákon č. 8/2009, § 23, ods. 2, kde sa uvádza, že ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. V prvom prípade, ak vodič porušuje vyznačené parkovacie miesta a teda neparkuje na vyznačených miestach, nerešpektuje d. z. IP 13 a – c. Mestská polícia takéhoto vodiča rieši v zmysle zákona o priestupkoch 372/1990. V druhom prípade, ak vodič parkuje napríklad pri pozdĺžnom parkovaní cez dve miesta, ale parkuje na vyznačenom mieste a spôsobom, ako je vyznačené v zmysle citovaného zákona, nie je naplnená skutková podstata priestupku. Mestská polícia takéhoto vodiča nerieši.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  »