Novinky

V znamení seniorov...
18.10.2017

V znamení seniorov...

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Vo väčšine miest a obcí pripravujú pre svojich, skôr narodených občanov, mnoho akcií a podujatí. Výnimkou tento rok nebolo ani mesto Stará Turá, ktoré...


Prevencia so škôlkarmi
11.10.2017

Prevencia so škôlkarmi

Naše každoročné, preventívne aktivity so škôlkarmi sme si tento rok odložili až na jeseň. Konkrétne vo štvrtok 5.10.2017 sme pozvali asi stovku detí v predškolskom veku do našich priestorov.


Návšteva z ministerstva vnútra
11.10.2017

Návšteva z ministerstva vnútra

V piatok 29.9.2017 sme sa na pôde mestskej polície stretli s riaditeľom Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra, Ing. Jozefom Halcinom.


Vďaka dlhoročnému úsilu dobrovoľníkov bolo slávnostne otvorené Železničné múzeum v Starej Turej
10.10.2017

Vďaka dlhoročnému úsilu dobrovoľníkov bolo slávnostne otvorené Železničné múzeum v Starej Turej

Dňa 30. septembra vyvrcholilo 11-ročné úsilie dobrovoľníkov, ktorí sa v roku 2006 rozhodli zriadiť v našom meste múzeum venované histórii nielen tunajšej železnice. Zároveň bola stanica po rozsiahlej rekonštrukcii oficiálne odovzdaná pre verejnosť.


Benefičný koncert Dúha v srdci
6.10.2017

Benefičný koncert Dúha v srdci

Stalo sa už peknou tradíciou, že záverom septembra ponúka Spoločenská sála MsKS v Novom Meste nad Váhom krásny zážitok pre všetky deti, mládež i dospelých z Trenčianskeho kraja, ktorí majú telesný alebo mentálny handicap. Tak tomu bolo aj 24. septembra 2017.


Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov
3.10.2017

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP v Starej Turej informuje o činnosti oddelenia, rekonštrukcií plynovodov v meste Stará Turá a upozorňujú na povinnosti pri výrube drevín.


Spolupráca s CVČ
3.10.2017

Spolupráca s CVČ

Mestská polícia v Starej Turej participovala na projekte Centra voľného času Stará Turá „Po námestí na kolieskach“. V sobotu 30.9.2017, na podnet riaditeľky centra voľného času PhDr. Věry Tepličkovej sa hliadka MsP zúčastnila jednej z aktivít centra.


Dni jesenného zberu
2.10.2017

Dni jesenného zberu

Technické služby v rámci jesenného zberu organizujú zber veľkorozmerného odpadu, zber biologického odpadu a zber nebezpečného odpadu.


Po námestí na kolieskach
2.10.2017

Po námestí na kolieskach

V sobotu 30. 9. 2017 sa na Námestí slobody uskutočnil ďalší ročník akcie Po námestí na kolieskach.


Župná kalokagatia - branný pretek študentov stredných škôl
28.9.2017

Župná kalokagatia - branný pretek študentov stredných škôl

Dňa 13. 9. 2017 sa v lesoparku Brezina v Trenčíne uskutočnil 11. ročník krajskej orientačno - vedomostnej súťaže Kalokagatia 2017, ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev stredných škôl Trenčianskeho kraja.