Novinky

Ďakujeme občanom
14.3.2018

Ďakujeme občanom

Tento príspevok uverejňujeme z dvoch dôvodov. Tým prvým je vyjadriť vďaku. Ďakujeme za to, že sa snažíte zaparkovať svoje vozidlá tak, aby ste rešpektovali zákon. Ceníme si to o to viac, lebo si uvedomujeme, že kapacita parkovacích miest v našom meste je poddimenzovaná. Druhým dôvodom je naša snaha ukázať, že nie všetky situácie je potrebné riešiť uložením sankcie.


Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!
14.3.2018

Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 21 písm. a) a j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.


Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
14.3.2018

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25 oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle VZN mesta č. 2/2016 dňa 10. a 11. apríla 2018 (t. j. utorok a streda) v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského v čase od 13.00 do 17.00 hod.


Návšteva tretiakov zo ZŠ
13.3.2018

Návšteva tretiakov zo ZŠ

Dňa 5.3.2018 nás navštívili žiaci dvoch tretích ročníkov základnej školy. V krátkej besede sa deti dozvedeli niečo o práci mestskej polície, o ich oprávneniach a povinnostiach.


Novinky zo Starej Turej č. 5/2018
12.3.2018

Novinky zo Starej Turej č. 5/2018

Televízna relácia Novinky zo Starej Turej č. 5/2018 - premiéra v TV dňa 9.3.2018 o 17:45 hod. v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a 9.3.2018 o 20.40 hod. prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. (www.regionalnitelevize.cz) na satelite ASTRA 3B 23,5°E.Mesto Stará Turá vyhlasuje PROGRAM: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018
2.3.2018

Mesto Stará Turá vyhlasuje PROGRAM: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018

Mesto Stará Turá vyhlasuje program: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018, v ktorom podporí sumou 3 000 € projekty, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi.


Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!
2.3.2018

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje.


XVIII. ročník nohejbalového turnaja
2.3.2018

XVIII. ročník nohejbalového turnaja

Mesto Stará Turá v spolupráci so Základnou školou usporiadalo dňa 17. februára 2018 už XVIII. ročník nohejbalového turnaja - O putovný pohár mesta Stará Turá so spomienkou na Miroslava Dunajčíka.


NKÚ preveroval nakladanie s dlhodobým finančným majetkom v 50 mestách a obciach
2.3.2018

NKÚ preveroval nakladanie s dlhodobým finančným majetkom v 50 mestách a obciach

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako nezávislá kontrolná inštitúcia pre oblasť samosprávy, vykonal ešte koncom roka 2017 kontrolu, pri ktorej zisťoval ako nakladali subjekty územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach.