Samospráva

Matričný úrad

K stiahnutiu

Matričný úrad mesta Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Kontakt:
Bc. Erika DRŽKOVÁ
Tel.: 032 746 1638, Fax: 032 776 4276
e-mail:  erika.drzkova(zavináč)staratura.sk
            matrika(zavináč)staratura.sk


Úradné hodiny:

Pondelok

7:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Utorok

7:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Streda

7:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Štvrtok

7:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Piatok

7:00 - 12:00

12:30 - 14:00

 

 

 

 

 


 

 • vedie knihu narodení, manželstiev a úmrtí,
 • vykonáva s tým spojenú oznamovaciu činnosť príslušným orgánom,
 • vedie agendu uzatvárania manželstiev,
 • zúčastňuje sa na sobášnych aktoch,
 • vykonáva kontrolu dokladov predkladaných cudzincami pri uzatváraní sobášov,
 • delegovanie sobášov,
 • vydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzatváraniu manželstva,
 • spolupracuje s Obvodným úradom v Novom Meste nad Váhom (vyššie overovanie),
 • vypisuje matričnú časť vdovských a sirotských dôchodkov,
 • vykonáva osvedčenie podpisov a odpisov,
 • spolupôsobí pri určovaní otcovstva k deťom narodeným a nenarodeným,
 • vykonáva overovanie správnosti rodného čísla občana v spolupráci s REGOP SR Banská Bystrica
 • vykonáva zápis matričných udalostí sť. občanov SR, ktoré nastali v cudzine - osobitná matrika Bratislava I.,
 • vydáva potvrdenie o žití alebo o stave občana do zahraničia pre uplatnenie nároku na dôchodok alebo výkon pracovnej činnosti,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matričných kníh,
 • vedie matričný archív,
 • vystavuje duplikáty matričných dokladov,
 • vybavuje ostatnú spisovú agendu,
 • vedie evidenciu sobášiacich a matrikárok.
  Tieto činnosti vykonáva pre matričný obvod s pôsobnosťou mesta a obcí: Stará Turá, Vaďovce a Hrachovište.
 • zabezpečuje materiálne činnosť ZPOZu.

 

K stiahnutiu

Publikované: 26.1.2011