Menu

Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského

14. august 2015Mesto Stará Turá

Havarijný stav obvodového plášťa telocvične ZŠ bol odstránený vďaka poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z kapitálových výdavkov z kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Celková výška výdavkov: 120109,30 

Z toho:          

  • z MV SR 106705,35 €
  • z rozpočtu mesta 13 405,95 €


Začiatok realizácie projektu: 05/2015


Skončenie realizácie projektu: 07/2015

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný zhotoviteľ stavby: IZOTECH Group, spol. s.r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 

 

Publikované: 14.8.2015