Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 1.2.2017

3. február 2017MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 1.2.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 3.2.2017 16:20:23