Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.4.2017

14. apríl 2017MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 11.4.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 14.4.2017 10:22:42