Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11.10.2016

14. október 2016MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 11.10.2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 14.10.2016 13:12:18