Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 23.11.2016

28. november 2016MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 23.11.2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 28.11.2016 8:38:16