Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10.8.2016

16. august 2016MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 10.8.2016 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 16.8.2016 14:42:41