Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 7.9.2017

11. september 2017MsÚ Stará Turá

Zápisnica a príloha k zápisnici zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 7.9.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 11.9.2017 14:04:21 | Aktualizácia: 11.9.2017 14:08:23