Menu

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 7.6.2017

12. jún 2017MsÚ Stará Turá

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport, ktoré sa konalo dňa 7.6.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej.

K stiahnutiu

Publikované: 12.6.2017 9:17:36 | Aktualizácia: 12.6.2017 9:20:56