Menu

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 08.júna 2017

14. jún 2017Mgr. Krištofíková, mesto Stará Turá

Publikované: 14.6.2017 8:05:38 | Aktualizácia: 14.6.2017 10:07:34