Menu

Zákaz odoberať vody z povrchových tokov!

16. august 2012MsÚ Stará Turá

 

Oznámenie


Mesto Stará Turá, ako vodohospodársky orgán upozorňuje občanov mesta a miestnych častí, že za súčasného zníženého stavu hladiny vodných tokov je zakázané odoberať alebo inak používať povrchové vody z vodných tokov.

Toto oznámenie platí do odvolania.

Publikované: 16.8.2012 8:37:05