Menu

XX. zasadnutie MsZ - 13.9.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

19. september 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 19.9.2012 22:22:56