Menu

XVII.zasadnutie MsZ Stará Turá 23. 6. 2016 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

30. jún 2016Mesto Stará Turá

K stiahnutiu

Publikované: 30.6.2016 8:51:59