Menu

XVIII. zasadnutie MsZ - 21.6.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

29. jún 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 29.6.2012 14:31:46