Menu

XVII. zasadnutie MsZ - 7.6.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

11. jún 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 11.6.2012 17:04:40