Menu

XVI. zasadnutie MsZ - 14.5.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

16. máj 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 16.5.2012 17:22:38