Menu

XV. zasadnutie MsZ - 19.4.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

27. apríl 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 27.4.2012 8:21:25