Menu

VZN č. 5/2013- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov

21. jún 2013MsÚ Stará Turá

Publikované: 21.6.2013 7:58:07