Menu

VZN č. 5/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

23. jún 2017Mesto Stará Turá

K stiahnutiu

Publikované: 23.6.2017 9:32:08