Menu

VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15. december 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 15.12.2017 12:15:38 | Aktualizácia: 15.1.2018 17:18:51