Menu

VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné)

4. december 2015Mesto Stará Turá

Publikované: 4.12.2015 15:28:21 | Aktualizácia: 15.1.2018 17:28:35