Menu

VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

15. december 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 15.12.2017 12:06:50 | Aktualizácia: 15.1.2018 17:16:25