Menu

VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá

29. október 2014MsÚ Stará Turá

Publikované: 29.10.2014 8:28:58