Menu

VZN č. 7/2012 Nar. o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov

11. jún 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 11.6.2012 18:15:15