Menu

VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

15. december 2017Mesto Stará Turá

K stiahnutiu

Publikované: 15.12.2017 10:17:59 | Aktualizácia: 15.2.2018 10:52:01