Menu

VZN č. 21/2012-Nar. o regulatívoch územného rozvoja Mesta Stará Turá, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Stará Turá

29. október 2012Mesto Stará Turá

Publikované: 29.10.2012 10:17:23