Menu

VZN č. 1/2017-Nar.ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta

28. apríl 2017Mesto Stará Turá

Publikované: 28.4.2017 14:30:06 | Aktualizácia: 28.4.2017 14:33:55